Лабораторна база

Навчальний центр «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Siemens»

З метою набуття практичних навичок застосування обладнання для вирішення задач автоматизації технологічних процесів гірничо-металургійного комплексу України, на базі Криворізького національного університету державним підприємством «Сіменс Україна» за підтримки ТОВ «Метінвест Холдинг» та ГО «Криворізька фундація майбутнього» створено навчальний центр «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Siemens».

Лабораторія комп’ютерних мереж

У навчальному процесі використовується сучасна лабораторія комп’ютерних мереж зі спеціалізованим телекомунікаційним обладнанням Cisco, D-Link, Vinet.

Інтелектуальні Ethernet-комутатори Cisco Catalyst серії 2960 (Cisco Catalyst 2960 Series Intelligent Ethernet Switch) дозволяють реалізувати розширені сервіси в локальних мережах великих і середніх підприємств, а також у мережах філій. Представники цього сімейства автономних комутаторів з фіксованою конфігурацією забезпечують підключення робочих місць на швидкостях 10/100 Fast Ethernet і 10/100/1000 Gigabit Ethernet.

Архітектура маршрутизаторів з інтегрованими послугами сімейства Cisco 2800 базується на архітектурі потужних мультисервісних маршрутизаторів доступу серії Cisco 2600, пропонуючи додатково вбудовані функції безпеки, істотно поліпшену продуктивність і розширений обсяг пам`яті, а також нові інтерфейси високої щільності. Маршрутизатори серії Cisco 2800 підтримують найефективніші в галузі рішення IP-комунікацій.

Лабораторія EduNet (Phoenix Contact)

Відкриття лабораторії зумовлено співпрацею кафедри комп’ютерних систем та мереж, факультету інформаційних технологій з освітньою мережею EduNet компанії Phoenix Contact (Німеччина).

Контролер ILC 130 ETH. Контролер Inline з інтерфейсом Ethernet для сполучення з іншими пристроями управліннями або системами, підтримка мов програмування згідно МЕК 61131-3, в комплекті з з`єднувальним штекером і держателем маркування.

Контролер ILC 150 GSM/GPRS. Контролер Inline з Ethernet-інтерфейсом і GSM-модем для сполучення з іншими пристроями управліннями або системами, підтримка мов програмування згідно IEC 61131-3, в комплекті з з`єднувальним штекером і тримачем маркування.

Лабораторія елементів пневмоавтоматики та робототехніки

Лабораторія оснащена засобами автоматизації Schneider Electric та Mitsubishi і засобами електропневмоавтоматики FESTO.

Стенд інтелектуальних пристроїв та автоматики FESTO. Система, що побудована за комплексним організаційним принципом для навчання в області пневмоавтоматики. Складається із мобільних і стаціонарних базових модулів, різноманітних монтажних елементів, мобільних і стаціонарних тумбочок, монтажних деталей та відповідного обладнання. До складу стенду також входить ПЛК із спеціалізованим ПЗ, що враховує особливості керування пневмо-автоматичними системами.

Система регулювання теплових процесів в промислових приміщеннях з використанням ЕОМ. Складається з силового модуля з елементом підігріву. Силовий модуль конструктивно виконаний в окремій шафі. Температура всередині шафи контролюється датчиком опору. Інформація з датчика вводиться в блок регулювання, розроблений на базі контролера М-340. Збурення за температурою, тобто охолодження нагріваючого елемента, здійснюється дискретно за допомогою декількох вентиляторів.

Стенд для дослідження технічного стану асинхронного електропривода за параметрами вібросигналів і використанням спеціалізованого контролера. Стенд дозволяє ознайомитися з будовою навчального контрольно- вимірювального стенда, основними параметри механічної вібрації та їх відношення, сучасною методикою виміру параметрів вібрації, типи первинних перетворювачів їх параметри та принципи роботи. Стенд надає можливість визначити частотний спектр із різних типів сигналів, провести аналіз частотного спектра та використати їх у технічній діагностиці.

Автоматизована система управління шахтним скіповим підйомником з використанням ЕОМ. Застосовується для спеціальності СУА, а також для гірничих інженерів із підземного та відкритого розроблення корисних копалин (ГІП, ГІВ). Заснований на фізичній моделі скіпового підйомника, шафи управління та контролера Micro. Для ручного управління застосовується сенсорний пульт. Завдання стенду – автоматичне управління за програмою руху скіпів із зупинкою на горизонтах. Управління здійснюється за допомогою сенсорного пульта управління, а також із монітора ПОМ біля контролера, дистанційно, за допомогою внутрішньої мережі університету, і через GSM зв'язок.

Пристрій контролю теплових процесів у приміщенні. Завдання системи контролю – це визначення ступеня загазованості в спеціальному блоці, конструктивно виконаному у вигляді шафи. Система контролю працює з контролером М-340.

САУ фізичною моделлю конвеєра з регулюванням швидкості його руху. Заснований на трьох двигунах, які керуються перетворювачами частоти типу ATV фірми Schneider Electric, один з яких із вбудованим контролером. Загальне управління здійснюється за допомогою контролера М-340. Для завдання управління та зняття інформації застосуються протокол MODBUS.

Керування процесами на основі контролера М-340 та ЕОМ. Призначений для спеціальності СУА, ЕПА, КСМ і використовується для аналізу роботи контролера в якості концентратора системи з розподіленими параметрами.

Система автоматичного управління водопостачання. Завдання стенду – контроль і управління параметрами водопостачання. Оснащений перетворювачем для електроприводу насоса, керованим клапаном, датчиком витрати води і датчиком тиску.

Лабораторія промислових мереж та технічної діагностики

Лабораторія оснащена засобами автоматизації Schneider Electric та Mitsubishi і засобами електропневмоавтоматики FESTO.

Лабораторія моделювання ТАУ та систем автоматичного керування

Лабораторія оснащена сучасною обчислювальною технікою та стендами для моделювання динамічних процесів в системах керування, що використовуються при проведені лабораторних робіт.

Система керування технологічним процесом на основі демонстраційного комплекту FR-A720 Training Gig HR (Mitsubishi). Призначений для спеціальності СУА, ЕПА, КСМ і використовується для отримання навичок роботи з перетворювача частоти фірми Mitsubishi в АСУТП.

Лабораторія систем автоматики на основі промислових контролерів та засобів візуалізації

Лабораторія оснащена обладнанням Schneider Electric, а саме промисловими контролерами Premium, сенсорними панелями Majelis XBT GT та літеро-цифровими панелями Majelis XBT R для візуалізації технологічних процесів.