Вчена рада

Склад вченої ради факультету інформаційних технологій

 1. Музика І. О. – декан факультету, доцент, канд. техн. наук – голова вченої ради.

 2. Бугра А. В. – заступник декана, доцент кафедри вищої математики, канд. пед. наук – заступник голови вченої ради.

 3. Ланова І. В. – викладач кафедри кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти – секретар вченої ради факультету.

 4. Козиков А. В. – старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення – голова профбюро факультету.

 5. Моркун Н. В. – завідувач кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, професор, д-р техн. наук.

 6. Купін А. І. – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, професор, д-р техн. наук.

 7. Стрюк А. М. – завідувач кафедри моделювання та програмного забезпечення, доцент, канд. пед. наук.

 8. Хоцкіна С. М. – завідувач кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти, канд. пед. наук, доцент.

 9. Голівер Н. О. – завідувач кафедри іноземної мови, доцент, канд. пед. наук.

 10. Максимов І. І. – завідувач кафедри вищої математики, доцент, канд. техн. наук.

 11. Азарян А. А. – професор кафедри моделювання та програмного забезпечення, професор, д-р техн. наук.

 12. Моргун О. А. – доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти, доцент, канд. філос. наук.

 13. Тарасова О. В. – доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти, доцент, канд. психол. наук.

 14. Рубан С. А. – доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, доцент, канд. техн. наук.

 15. Тиханський М. П. – доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, доцент, канд. техн. наук.

 16. Сьомочкіна С. В. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж, доцент, канд. техн. наук.

 17. Соколова С. В. – доцент кафедри іноземних мов, доцент, канд. пед. наук.

 18. Ковальчук Т. М. – доцент кафедри вищої математики, доцент, канд. техн. наук.

 19. Саяпін В. Г. – аспірант кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій.

 20. Брагін А. Г. – студент академічної групи АКІТ-18, голова студентської ради факультету.

 21. Пасічна Є. В. – студентка академічної групи АКІТ-19.

 22. Пірник В. О. – студентка академічної групи ІПЗ-21м.