Вчена рада

Склад вченої ради факультету інформаційних технологій

 1. Музика І. О. – декан факультету, доцент, канд. техн. наук – голова вченої ради.

 2. Бугра А. В. – заступник декана, доцент кафедри вищої математики, канд. пед. наук – заступник голови вченої ради.

 3. Ланова І. В. – викладач кафедри кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти – секретар вченої ради факультету.

 4. Козиков А. В. – старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення – голова профбюро факультету.

 5. Бондар І. Г. – в. о. завідувача кафедри іноземних мов.

 6. Купін А. І. – завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж, професор, д-р техн. наук.

 7. Максимов І. І. – в. о. завідувача кафедри вищої математики та фізики, доцент, канд. техн. наук.

 8. Рубан С. А. – в. о. завідувача кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, доцент, канд. техн. наук.

 9. Стрюк А. М. – завідувач кафедри моделювання та програмного забезпечення, доцент, канд. пед. наук.

 10. Хоцкіна С. М. – завідувач кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти, канд. пед. наук, доцент.

 11. Голівер Н. О. – доцент кафедри іноземних мов, доцент, канд. пед. наук.

 12. Ковальчук Т. М. – доцент кафедри вищої математики, доцент, канд. техн. наук.

 13. Котов І. А.доцент кафедри моделювання та програмного забезпечення, доцент, д-р техн. наук.

 14. Сьомочкіна С. В. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж, доцент, канд. техн. наук.

 15. Тарасова О. В. – доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти, доцент, канд. психол. наук.

 16. Тиханський М. П. – доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, доцент, канд. техн. наук.

 17. Тронь В. В. – доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, доцент, канд. техн. наук.

 18. Саяпін В. Г. – аспірант кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій.

 19. Шиян М. С. голова студентського самоврядування факультету, студентка академічної групи ІПЗ-20-1.

 20. Сокол Д. В. – профорг студентського самоврядування факультету, студентка академічної групи ІПЗ-21-2.

 21. Пасічна Є. В. – студентка академічної групи АКІТ-19.