26 Декабря 2017 в 21:57

Основною вимогою вищої освіти за сучасних умов є орієнтація на розвиток особистості, здатної творчо розв’язувати взаємопов’язані професійно-практичні та соціально-економічні проблеми, які відповідають вимогам сьогодення.

Стрімкий розвиток інформаційно-технологічного суспільства приводить до динамічних змін, що потребує формування освіченої, творчої особистості, реалізації та самореалізації в освітньому просторі. За таких умов набуває актуальності формування творчої особистості.

У цьому контексті на Дніпропетровщині одинадцять років поспіль проводяться конкурси молодих науковців, які спрямовані на підтримку винаходів науковців-початківців.

Цьогоріч напередодні Нового року урочисто відзначено переможців традиційних обласних конкурсів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та «Кращий молодий вчений».

Серед двадцяти найкращих претендентів на відзнаку «Молоді вчені – Дніпропетровщині» нагороджена викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Ткачук Вікторія Василівна (консультант – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики Єчкало Ю. В.).

У двох номінаціях «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та «Кращий молодий вчений» відзначено кандидата технічних наук, доцента кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Козакевича Ігоря Аркадійовича (консультант – доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Сінчук О. М.).

Як зазначив перший заступник голови ДніпроОДА Олег Кужман, підтримка молодих вчених – це впевнена інвестиція в майбутнє області зокрема та держави загалом. Тому обласна влада й надалі сприятиме заохоченню обдарованої молоді до розроблення новаторських проектів, оскільки це – крок до Європейської інтеграції в освітньому просторі.

Творчих вам злетів і наснаги, наші таланти, нових звершень у досягненні вершин Наукового Олімпу!

 

Посилання на інтерв’ю з молодими науковцями: http://1tv.kr.ua/releases/4682

24 Декабря 2017 в 15:09

Зростання інформаційних потоків та широке впровадження різноманітних інформаційних технологій зумовило структурні, функціональні та змістові зміни освітньої галузі. Тому сучасне суспільство ставить перед системою освіти низку нових завдань, пов’язаних з оновленням змісту освіти, розробкою й упровадженням нових форм навчального процесу, педагогічних технологій і комп’ютерно зорієнтованих засобів навчання. Наукове обґрунтування та перевірка правильності, дієвості, ефективності, результативності й досяжності змін в освіті вимагають упровадження нових підходів у контексті освітньої інноватики системи вищої професійної освіти.

Державна цінність освіти полягає в тому, що моральний, інтелектуальний, науково-технічний, духовно-культурний та економічний потенціал будь-якої держави залежить від стану та можливостей освітньої сфери. Саме тому набувають актуальності механізми реалізації технологій, що дають змогу забезпечення престижу освітньої діяльності, усвідомлення її державного значення.

І не випадково, у День Святого Миколая Чудотворця Криворізький міський голова Ю. Г. Вілкул вітав найталановитішу молодь за наукові здобутки у різних галузях. Так, за підсумками 2017 року 200 криворіжців віком від 7 до 35 років відзначено за видатні досягнення у науці, техніці, творчості, спорті, громадській діяльності, а також за внесок у розвиток студентського самоврядування. Серед переможців дипломи лауреатів відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей та молоді отримали десять студентів нашого університету.

У номінації «За інтелектуальні досягнення» нагороджена Вольних Наталія Андріївна – магістр першого року навчання факультету інформаційних технологій (гр. ПОКТ-17- 1м), володарка диплому І ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів вищих закладів освіти непедагогічного профілю. Загалом рівень демократичності держави визначається рівнем доступу до освіти, змогою задоволення освітніх потреб у контексті розвитку та вдосконалення галузевих компетенцій. Ідея особистісної практично зорієнтованої підготовки майбутнього викладача почасти замовлена у вітчизняній психолого-педагогічній літературі теоретико-методологічного рівня. Власним науковим доробком Вольних Наталія переконала, що пріоритетним має постати створення такого освітньо- розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким у майбутнього педагога професійного навчання формується готовність до творчої роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння індивідуальної сутності, на основі якої виробляється особистісна педагогічна концепція і персонал-технологія. Пишаймося творчими креативними студентами, спроможними до наукових звершень, наділених невичерпним джерелом ініціативи, енергії, активності, інновацій, незмінного натхнення!

18 Декабря 2017 в 16:45

13 декабря по инициативе ВГО ВЖЕО «Проект Кешер» и при поддержке факультета информационных технологий ГВУЗ «Криворожский национальный университет» прошел тренинг для студентов 1-2 курсов в рамках акции «16 дней против насилия в отношении женщин». Тема тренинга «Насилие на стадии свиданий» была выбрана не случайно, ведь именно студенты первых курсов стоят на пороге своих будущих отношений и только начинают ориентироваться в психологии поведения, формируя свой опыт в любви,  доверии, проявлении чувств. Данный тренинг ставил своей целью повысить уровень чувствительности участников, юношей к положению женщин и девушек, подвергающихся насилию, а также выявить проявление насилия на ранних стадиях отношениях.

В ходе тренинга студенты разобрались с понятиями «биологический пол», «гендерные роли», выявили наиболее типичные «гендерные стереотипы»; дискутировали о существовании двойного стандарта морали в современном обществе: одного - относительно мужчин и совсем другого - относительно женщин; рассмотрели, как строится мужское самоощущение, каким образом мужчина подтверждает свою значимость в обществе. Ребята также, получив «Карточки с утверждениями», честно, сами для себя отвечали, в каких из этих утверждений они увидели себя, свое поведение. Если хотя бы на один из этих пунктов был положительный ответ, то отношения с избранницей можно характеризовать как насильственные, в которых девушка подвергается унижению. Для многих этот момент тренинга был сложным именно потому, что дал возможность понять, что происходит и постараться изменить ситуацию.

Насилие, которое встречается среди молодых людей – огромная проблема нашего общества, порой ее очень тяжело выявить. Появление насилия во взаимоотношениях между молодыми людьми, равно как и в среде взрослых людей, не всегда можно однозначно определить. Любовь, ревность, контроль и чувства собственника сплетаются в одно целое. Насилие на стадии свиданий является причиной любого другого насилия среди молодежи.    Заключительной частью тренинга была работа в малых группах с раздаточным материалом «Изменяем отношение к насилию. Разрушаем стереотипы». Для изменения ситуации с насилием на стадии свидания или позже, в семье или в целом, в обществе, необходимо осознать гендерную природу насилия и изменить традиционную мужскую самоидентификацию. Ребята не только говорили о проблеме, но искали практический выход из проблемы. Важно было также донести информацию о вновь принятом законе Украины «О защите жертв домашнего насилия»

Опрос показал, что 100% участников сталкивались с проявлением насилия (73% с физическим, 85% с моральным и 57% с экономическим); 85%, из которых было в отношении женщин. 85% участников тренинга готовы противостоять «гендерным стереотипам»,  начиная изменения с себя, с собственного поведения - не пользоваться ими и стараться предостеречь от них своих друзей, подруг, знакомых, родных. 95% отметили тренинг важным для личного развития и построения отношений в жизни и выразили желание участвовать в  подобного рода инициативах. Руководство университета выразила глубокую признательность за возможность поднять такую важную тему для студентов, а также отметили важность сотрудничества Проекта Кешер с учебными заведениями, что является лучшим решением в профилактике гендерного насилия.

14 Декабря 2017 в 11:35

8 грудня на нашому факультеті проведено дебати –інтелектуальну гру, сутність якої полягала в аргументованому обґрунтуванні пропонованих проблем.

Після невеликого тренінгу студентам було запропоновано взяти участь у справжній грі. Перша гра була відбірковою, де представлені теми вирізнялися сьогоденною актуальністю. За результатами проведеного раунду дві команди вийшли у фінал. Боротьба тривала напружена, обидві команди виявили себе якнайкраще. Відтак переможців стало четверо: Грицьковян Богдан (АКІТ-17), Тютюнник Вадим (ПО-16),  Дзюрич Марія (КН-17), Севський Дмитро  (ПО-17). Подарунок - сертифікат до квест-кімнати.

Присутні мали змогу переконатися, що участь у дебатах допомагає розвинути критичне мислення і до того ж навчитися чітко, влучно й аргументовано висловлювати власні думки.

Сподіваємося, що гра була не тільки цікавою та корисною й емоційно насиченою , але водночас мала неабиякий пізнавальний характер!

14 Декабря 2017 в 11:31

25 листопада 2017 року в рамках акції «16 днів проти насилля» у групі ПО-16 проведена виховна година за темою «Інформаційна зустріч до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насилля проти жінок». Кожен студент мав змогу виступити з доповіддю із інтерпретацією розуміння сутності висвітлюваної проблеми. Упродовж діалогу обговорено низку позицій, студентами сформульовано рекомендації щодо сутнісних характеристик специфіки актуальної для сьогодення проблеми та накреслені можливі шляхи її розв’язання.

14 Декабря 2017 в 11:27

30 листопада 2017 р. у рамках акції «16 днів проти насилля» групою ІПЗ-16-1 проведено круглий стіл на тему «16 днів проти гендерного насилля». На виховному заході студенти мали змогу обговорювати значущі суспільні проблеми, активно  ділилися власними думками. У процесі спільної підготовки та творчої активної взаємодії було поглиблено знання з винесеної на обговорення проблеми. Зроблено висновок про неприпустимість будь-якого насилля.

13 Декабря 2017 в 10:36

Кожного року з 4 до 10 грудня в усьому світі відзначають тиждень комп’ютерних наук. У межах безкоштовної міжнародної ініціативи HourofCode проводяться уроки інформатики, спрямовані на популяризацію ІТ учням шкіл. Звісно, кафедра моделювання та програмного забезпечення не могла пройти повз такої надзвичайної та цікавої події.

За час існування цієї ініціативи в ній взяло участь 460 мільйонів школярів зі 180 країн! В Україні «Година Коду» уже втретє проходитиме за сприяння компанії «Майкрософт Україна» і Фонду BrainBasket. Уроки проводили такі видатні особистості, як: Барак Обама, Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Джастін Трюдо та чимало інших політиків, акторів і музикантів. У нашій країні до HourofCode долучались Сергій Притула, Олег Скрипка, Олександр Педан, а минулого року – навіть «перша леді» Марина Порошенко.

6 Декабря 2017 в 22:15

Ти молодий і амбітний?

Ти хочеш боротися зі стереотипами, доводити свою позицію та перемагати?

Хочеш навчитися відстоювати свою думку аргументовано і швидко знаходити відповіді навіть на найпідступніші запитання?

Хочеш навчитися грати в одну з найпопулярніших інтелектуальних ігор сьогодення?

Тоді запрошуємо вас у цю п’ятницю, 8 грудня, на тренінг із дебатів, до 367 аудиторії. О 14:30.

Теорію, практику і теплу атмосферу гарантуємо!

6 Декабря 2017 в 22:04

1 грудня 2017 року у студентській групі ПЗАС-15-1 була проведена кураторська година, присвячена доволі серйозній та актуальній проблемі «Гендерна нерівність: різні права – різні можливості». Студенти мали нагоду почути деякі статистичні дані та факти, після чого провели загальне обговорення, де кожен міг висловити власну думку щодо розуміння гендерної нерівності. Група доволі серйозно поставилася до цієї теми, у кожному виступі звучали значущі сучасні думки. Ніхто не залишися осторонь.

Відтак студенти змогли ширше поглянути на проблеми, що, як з’ясувалося, їх оточують, і прийти до спільної зумовленої позиції щодо уникнення, розуміння та вчасного розв’язання.

6 Декабря 2017 в 21:26

У четверг, 30 листопада 2017 р. у рамках загальноуніверситетської акції «16 днів проти насилля» на факультеті інформаційних технологій (гр. ІПЗ-17-1) проведена кураторська виховна година «Насилля в сім'ї» (ауд.311). Під час бесіди студенти говорилипронасилля... Структурою виховного заходу передбачено розгляд понять і видів насилля. Також проведено конкурс-опитування «Що є протилежністю насиллю?», де кожен студент висловлював власну думку. Не зважаючи на досить неприємну тему обговорення,усі учасники поставилися з відповідальністю та розумінням дійстності та актуальності обговорюваної проблеми.


Візьміть участь у створенні нового логотипу ФІТ!Спеціальності:


Популярні ресурси