8 Мая 2020 в 12:58

Ознайомитися з рейтингами

6 Мая 2020 в 15:04

Диджиталізація є інструментом формування нової якості вищої освіти. Тому, коли у 2012 році в університеті почала працювати платформа “Moodle”, багато викладачів університету почали використовувати її в освітньому процесі. Матеріали курсів та тестів було переведено в електронний формат та викладено на платформі. Так було закладено підґрунтя, що посприяло динамічному переходу на дистанційний формат навчання.
Тестові завдання різного характеру, відкритого типу питання та ессе стали невід'ємною частиною онлайн процесу вивчення іноземної мови.
Студентам ФІТ пропонується працювати з професійно орієнтованими Youtube відео, а також текстами, взятими з Інтернет журналів, у ході відбору яких робиться акцент на сучасності та актуальності інформації. Паралельно відпрацьовуються граматичні теми, а їх засвоєння перевіряється під час виконання тестів.
Особливо актуальним та різноманітним є курс, створений ст. викл. Бондар І.Г., к.ф.н., доц. Шалацькою Г.М. та к.п.н., ст. викл. Костюк С.С. ”Computer Science”. Студенти гр. АКІТ-19, АКІТ-18-1, КІ-19, ІПЗ-19, ІПЗ-17-1, ІПЗ-17-2, ПМ-19 та інші мають можливість сворити спільний Glossary та разом поповнювати словник новими термінами і дефініціями. Викладач оцінює якість опублікованих матеріалів та активність студентів. А для тих студентів, які хочуть отримати додатковий бал, на онлайн платформі є можливість взяти участь у дискусійному форумі та долучитись до обговорення запропонованих викладачем запитань.
Завдяки Moodle ми маємо цілий арсенал інструментів та безліч можливостей для урізноманітнення процесу навчання та залучення студентів до цікавих видів роботи.

 

5 Мая 2020 в 15:47

ШАНОВНІ ВСТУПНИКИ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА!
Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) Міністерство освіти і науки України згідно з листом «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ» від 30.04.2020 р. №1/9-228 інформує заклади вищої освіти про зміну порядку та термінів реєстрації вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови.
Доводимо до вашого відома, що реєстрація розпочинається
з 9:00 12 травня та закінчується о 18:00 05 червня 2020 року і відбуватиметься за поданим нижче алгоритмом.
АЛГОРИТМ ДІЙ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЄВІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
1. У терміни, відведені для реєстрації, на електронну адресу Приймальної комісії університету (pr_kom@knu.edu.ua) надіслати скановані копії (фотокопії):

заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;

документа, що посвідчує особу;

облікової картки платника податків вступника;

фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;

документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

медичного висновку за формою № 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання).

У темі листа обов’язково зазначити прізвище, ім’я, по батькові.
У заяві-анкеті з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, вказати електронну адресу, з якої надсилаються документи.
2. Після перевірки відповідальним працівником Приймальної комісії надісланих документів на електронну адресу, із якої надійшли документи, надається відповідь про їх отримання та відповідність.
3. Відповідальний працівник Приймальної комісії здійснює реєстрацію вступника згідно з п.3 листа МОН України «Щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ» від 30.04.2020 р. №1/9-228 та надсилає скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в заяві-анкеті.
4. Вступник перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії для виправлення.
5. Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.
За додатковою інформацією просимо звертатися за телефонами Приймальної комісії: (056) 409-61-26, (096) 3395675, (093) 0068795.
Адреса Приймальної комісії: м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11, кім. 228.

Додаток 3. Заява-анкета

5 Мая 2020 в 15:34

Уряд продовжив строки загальнонаціонального карантину в Україні – він триватиме до 22 травня.

Уся інформація, пов'язана зі змінами в системі освіти через карантин, зібрана на окремому ресурсі: http://mon-covid19.info

Докладніше: bit.ly/3b2aw2j

4 Мая 2020 в 09:57

Бажаємо Вам найміцнішого здоров’я, радості в серці, теплоти в душі! Чудового Вам настрою, родинного затишку та сімейного добробуту, професійних успіхів та особистих творчих досягнень!

30 Апреля 2020 в 12:12

Перехід на дистанційне навчання, спричинений карантинними заходами безпеки, став неочікуваним та проблематичним. Викликом була імплементація дистанційного навчання аспірантів ФІТ в дуже короткий термін. Кафедри, зокрема кафедра іноземних мов, орієнтувалася на формат змішаного навчання (Blеnded learning). У 2012 році в університеті почала працювати платформа “Moodle” і за ці роки багато викладачів університету почали використовувати її в освітньому процесі. Матеріали курсів та тестів було переведено в електронний формат та викладено на платформі. Таким чином, було закладено підґрунтя, що посприяло динамічному переходу на дистанційний формат навчання.
Важливим є якість навчання. Це завжди було і є пріоритетом КНУ. Викладачі роблять усе, щоб навчання зберігало свою якість, а не перетворилось у самонавчання. У дистанційному форматі навчання вимагає інтерактивних методів роботи зі здобувачами вищої освіти. Тому, к.п.н., доцент Голівер Н.О, активно використовує такі digital інструменти як GoogleMeet, Zoom, Skype та інші додатки для відео зв’язку, що дозволяє не тільки поширювати матеріали але й спілкуватися з аудиторією, відповідати на запитання та проводити дискусії. Зокрема, викладання дисципліни “Iноземна мова для наукових та академічних цілей” проводиться в форматі “Workshop”. Завдяки платформі GoogleMeet аспіранти мають можливість зібратися за «круглим столом» онлайн, представити свої наукові здобутки та прийняти участь у дискусії.
Аспіранти попередньо завантажують свої роботи, які базуються на матеріалах прочитаної англомовної літератури за темою дисертації на платформу, щоб викладач міг попередньо їх переглянути та сформулювати відповідні питання. Так 14.03.2020 року Рябчина Любов підготувала презентацію на тему “Basics of the Internet of things”, розповіла як працює дана технологія. Окрім того, аспіранти мали змогу у режимі реального часу побачити побудову макета ІоТ у середовищі Cisco Packet Tracer та обговорити перспективи подальшого розвитку галузі в Україні й світі. 21.04.2020 р. Кравченко Ольга зробила доповідь “Modeling of the ultrasonic field parameters in cleaning products of complex configuration” (науковий керівник д.т.н., проф. Моркун В.С.), де під час дискусії було зазначено, що шляхом моделювання встановлена залежність між значенням акустичного тиску та ступеня забруднення об’єкта при ультразвуковому очищенні. 28.04.2020 р. Саяпін Вадим запропонував дискусію на тему : «Structure of the microgrid control system”. Було розглянуто потребу розвитку microgrid в Україні: основні види архітектури, структуру керування та визначено основні переваги та недоліки. Презентація була виконана згідно дисертаційного дослідження, керівником якої є к.т.н., доц. Кузнецов Д.І. Сподіваємось, що після закінчення карантину імплементація сучасних технологій дистанційного навчання підвищить якісний рівень навчального процесу та відкриє нові можливості та перспективи.

 

29 Апреля 2020 в 21:20

29.04.2020 на кафедрі інженерної педагогіки та мовної підготовки було проведено вебінар «Опановуємо Google Meet». Викладачі кафедри ознайомилися зі специфікою даного сервісу відеозв’язку. Упровадження цього сучасного програмного забезпечення дозволяє оптимізувати процес викладання дисциплін кафедри: педагогічних, психологічних, філологічних, історичних. На засіданні кафедри, проведеному online, обговорювалися шляхи вдосконалення навчального процесу із застосуванням Google Meet. Викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки поділилися своїми напрацюваннями щодо організації роботи зі студентами в умовах дистанційного навчання.

28 Апреля 2020 в 20:47

26 квітня 1986 року на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух. Цей день став днем пам’яті про найбільшу техногенну катастрофу. Чорнобильська трагедія стала символом мужності та подвигу ліквідаторів.

28 Апреля 2020 в 20:35

23 квітня кожного року кафедра іноземних мов відзначає День англійської мови, який співпадає з днем народження Вільяма Шекспіра.
Цього року, коли ми навчаємося дистанційно, святкування відбувається онлайн в Skype та Google meet. Така зустріч викликає радість та задоволення від спілкування та отримання нових знань. Читання англійської поезії це розширення світогляду, виховання естетичних смаків, розвиток творчих здібностей студентів.
Так, студенти групи ТЕП-19 Вільховий Назар та Пахомова Ольга виразно читали вірші Джорджа Байрона та Вільяма Шекспіра, студенти-іноземці Яра Алсафорі та Разан Зерарі розповіли про значення англійської мови для майбутньої кар'єри. Багато студентів читають твори англійських авторів в оригіналі. Шекспір вважається автором таких відомих виразів, як "love is blind", " break the ice", "all our yesterdays". Про це та багато іншого дізналися студенти у цей день.

22 Апреля 2020 в 21:40

Загальнонаціональний карантин продовжено до 11 травня – відповідне рішення Уряд ухвалив сьогодні. Всі заклади освіти продовжують працювати з використанням технологій дистанційного навчання.

“Карантин продовжено, а це означає, що ми маємо бути готові до завершення навчального року дистанційно. МОН надало роз’яснення для всіх закладів освіти та публікує рекомендації на офіційних ресурсах”, – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Lubomyra Mandziy.

Інформацію про всі зміни в освітніх процесах, які відбуваються через карантин та відповіді на найбільш поширені запитання можна знайти на спеціальному інфоресурсі – http://mon-covid19.info

Докладніше: bit.ly/2KnQjca
Популярні ресурси