23 Февраля 2018 в 16:17

Графік проведення відкритих занять викладачами факультету інформаційних технологій

(26.02.2018 –02.03.2018)

з/п

Дата

Час / група

Ауди-торія

Посада, прізвище, ініціали викладача

Навчальна дисципліна, тема

Вид відкритих занять (показове, пробне, поточне, конкурсне)

 1

26.02.2018

1230-1350

НГЗ-17

538

старший викладач Георгієва О.П.

Дисципліна : «Іноземна мова».

Тема: «Породи земної кори».

поточне

27.02.2018

1230-1350

НГЗ-17

8-4

викладач Курбатова Т.В.

Дисципліна : «Іноземна мова».

Тема: «Властивості гірничих порід».

поточне

01.03.2018

1030-1150

КІ-17

304

старший викладач Маркова О.М.

Дисципліна: «Комп’ютерна  логіка».

Тема: «Основні закони алгебри логіки».

поточне

4

02.03.2018

1030-1150

ПО-16

364А

старший викладач Кумченко Ю.О.

Дисципліна: «Ремонт та модернізація персональних комп’ютерів».

Тема: «Класифікація комп’ютерів».

поточне

 

22 Февраля 2018 в 17:35

Встигніть зареєструватися до 26.02 

Запрошуємо всіх бажаючих взяти участь у Hash Code. Hash Code –це змагання з програмування, організоване компанією Google.

Обирайте свою команду, мову програмування та приєднуйтесь до хабу Криворізького національного університету!  Реєстрація за посиланням:

https://hashcode.withgoogle.com/?utm_source=2018huborg_email&utm_medium=email

Дружня підтримка та відповіді на запитання стосовно реєстрації і участі в групі Telegram: https://t.me/joinchat/Gy_VjgzJrj7-K2QRYVb1XQ

 

22 Февраля 2018 в 17:31

ЗАПРОШЕННЯ

на

XIV науково-практичну конференцію науково-педагогічних працівників

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ І ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В УКРАЇНІ» 

17-20квітня 2018 року

м. Львів

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Секція

Назва секції

Контактна особа

Секція

 №1

 

IT: технології, розробки, тренди.

 

 

Теслюк Василь Миколайович

тел.: (067) 932-40-06

 1. m.teslyuk@lpnu.ua

 

Секція

 № 2

 

 

Розвиток фінансів, обліку та аналізу в умовах глобалізаційних трансформацій.

 

Гориславець

Павло Анатолійович,

тел.: (097) 218-05-13

Pavlo.A.Horyslavets@lpnu.ua

 

 

Секція

 № 3

Актуальні проблеми економіки та маркетингу України.

 

Лисяк

Наталія Михайлівна,

тел.: (067) 314-61-30

Nataliya.P.Lysyak@lpnu.ua

 

Секція

 № 4

 

Соціально-гуманітарний

розвиток України.

 

Цубов

Леонід Володимирович,

тел.: (067) 343-23-21

Leonid.V.Tsubov@lpnu.ua

 

Секція

 № 5

 

Економічна та IT-освіта: проблеми та перспективи

 

 

Слюсарчук

Юрій Миколайович,

тел.: (067) 670-32-38

Yuriy.M.Slyusarchuk@lpnu.ua

 

22 Февраля 2018 в 17:27

Міністерство освіти і науки України

Департамент професійної освіти

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»

Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей

 

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності», яка відбудеться 25 квітня 2018 року о 10.00 на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею Дніпропетровської області.

Тематичні напрями роботи конференції:

Секція 1. Педагогічні умови підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти.

Секція 2. Якість професійної освіти та виклики сучасності до компетентнісного підходу.

Секція 3.  Підготовка конкурентоздатного фахівця у вітчизняному і зарубіжному досвіді.

Секція 4. Управління якістю підготовки конкурентоздатних фахівців у закладах професійної освіти.

 

Запрошуємо до участі науковців, директорів, заступників директора, методистів, педагогічних працівників закладів професійної освіти, а також інших зацікавлених осіб.

Форми участі у конференції:

очна, заочна, онлайн (платформа  25 квітня 2018 року з 10.00 до 14.00).

Умови участі у конференції:

Просимо вас надіслати до 01 квітня 2018 року на електронну адресу конференції metodistkpgtl@ukr.net:

-       заявку на участь у конференції за наданою формою (додаток 1);

-       статтю, оформлену згідно з наданим зразком (додаток 2).

Файли назвати за прізвищем першого автора (наприклад, Кобзар_заявка.doc; Кобзар_стаття.doc).

Учасники конференції отримають програму конференції та сертифікат учасника.

Матеріали конференції будуть розміщені з «30» квітня2018 року на сайті за адресою: www.kpgtl.dp.uaв «Електронному збірнику матеріалів конференції» (у форматі PDF).

Замовлення щодо друкованого збірника матеріалів конференції розглядаються окремо.

Робоча мова конференціїукраїнська.

Вимоги до статті у збірник матеріалів конференції

Статті обсягом від 3 до 7 сторінок надсилати до «10» квітня 2018 рокуна електронну адресу: metodistkpgtl@ukr.net з поміткою «Конференція».

Вимоги до оформлення статті: формат сторінки А4, поля (всі) 2 см, шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; праворуч прізвище та ініціали автора жирним шрифтом, під ними назва навчального закладу/установи, організації, населеного пункту курсивом; далі НАЗВА статті по центру рядка ВЕЛИКИМИ літерами ЖИРНИМ шрифтом. У наступному рядку анотація та ключові слова українською мовою курсивом із вирівнюванням по ширині.

Після основного викладу матеріалу тексту статті обов’язково подати список використаної літератури, оформлений за правилами бібліографічного опису (Бюлетень ВАК України, № 5, 2009 р.). Список використаної літератури подавати за алфавітним порядком, а посилання на неї у тексті робити у квадратних дужках за таким зразком: [5, с.175] — перша цифра — порядок джерела в списку літератури, а друга — номер сторінки. Слово ЛІТЕРАТУРА друкувати через один рядок після основного тексту (великими напівжирними літерами по центру).

Просимо розрізняти тире (—) і дефіс (-): відмінність полягає в розмірі і наявності пробілів до і після тире (цього дотримуватись і в списку літератури).

За зміст поданих матеріалів несуть відповідальність автори.

Контакти оргкомітету:

1)     Музика Оксана Леонідівна, методист Криворізького  професійного гірничо-технологічного ліцею (тел.: (063) 570–35–55; (068) 567–43–69).

2)     Бахмацька Марина Василівна, заступник директора з навчальної роботи Криворізького  професійного гірничо-технологічного ліцею (тел.: ( 097) 253–33–43).

3)     Стойчик Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, заступник директора з навчально-виробничої роботи Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею (тел.: (097) 498–31–34).

Адреса організаційного комітету:

50015,  Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Елістинська, буд. 1л.

Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей.

 

22 Февраля 2018 в 17:13

ПРИГЛАШЕНИЕ

Уважаемые коллеги,

Предстоящая Международная научная конференция "ТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИИ. ОБРАЗОВАНИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ 2018",состоится с 30 мая по 2 июня,2018г.в городе Велико Тырново как широкоспектральное научно-техническое мероприятие, включающее направления как транспортная и военная техника, а также природно-математические и общественные науки, теория обучения, знание и креативность. Конференция имеет целью дать место встречи учëных разных стран, где они могут представить свои научные постижения и дискутировать о проблемах своих научных областей.

 

Мы приглашаем учëных и исследователей представить перед академическим обществом и перед представителями промышленности результаты своих исследований и опубликувать их в международных научных журналах, выпускаемых Научно-техническим союзом машиностроения.

Мы надеемся, что во время конференции Вы успеете прикоснуться к очарованию города Велико Тырново, найти новые приятельства и идеи, так необходимые для нашего будущего сотрудничества.

 

Мы просим Вас эту информацию о конференции сделать достоянием и других коллег в стране и за рубежом.

Полковник проф. д-р инж. Илиян Лилов

Председатель Национального организационного комитета

 

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

ТЕМАТИКА

 1. Самоходная  техника.  Военно-транспортная
 

4. Механика, динамика, прочность и надёжность. Исследование элементов

 

техника.   Двигатели   внутренного   сгорания.

 

 

Исследование,   использование,   ремонт   и

 

5. Военные науки и национальная безопасность

 

сервисная поддержка.

 

 

 

 1. Транспортные  технологии.  Менеджмент  и
 

6. Знание. Креативность. Инновации.

 

логистика. Безопасность и экология.

 

7. Теория обучения, воспитания и научных исследований. Лидерство.

 

 1. Информационные  технологии  и  природно-

 

 

математические науки.

8. Общественные науки. Языковедение.

 

 

 

 

Английский язык является официальным языком Международной научной конференции „Техника. Технологии. Образование. Безопасность 2018”.

В  качестве рабочих языков на конференции будут использоваться тоже болгарский и русский язык.

22 Февраля 2018 в 17:02

ЗАПРОШУЄМО ВАС

взяти участь у роботі

ІМіжнародної конференції

«Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства»

Мета КОНФЕРЕНЦІЇ

 • визначення актуальних психолого-педагогічних, лінгвістичних, соціальних та політико-правових проблем в Україні й оптимальних шляхів їх розв’язання;
 • створення умов для перетворення університету на регіональний координаційний центр наукових розробок з психолого-педагогічної та соціальної проблематики;
 • встановлення нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1 Концептуальні засади та напрямки розвитку вищої освіти в Україні.

2 Психолого-педагогічна допомога особистості в ситуаціях життєвих змін.

3 Соціально-психологічні проблеми в умовах кризових викликів сучасності.

4 Проблеми та перспективи розвитку українського суспільства.

 

Робочі мови конференції

українська, англійська.

КОНТРОЛЬНі ДАТИ

01.04.2018 – кінцевий термін подання матеріалів для участі в конференції.

18.04.2018 – заїзд і поселення учасників (навчальний корпус № 1, аудит. 1502).

19.04.2018  930–1030 реєстрація учасників      (навчальний корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, 1-й поверх, аудит. 1121);

1030–1300 – відкриття конференції, пленарне засідання (навчальний корпус № 1, аудит. 1121);

1300-1400 – перерва на обід;

1400-1630 – робота секцій.

20.04.2018 1000–1500  – Майстер-класи, підбиття підсумків конференції, обговорення та прийняття рішення, закриття конференції;

        1500 – від'їзд учасників.

22 Февраля 2018 в 17:01
Міністерство освіти і науки України
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
ВМГО студентів з інвалідністю «Гаудеамус»

Науковетовариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

ХV Всеукраїнська наукова конференція

студентів і молодих вчених

«Молодь: освіта, наука, духовність»

17 - 19  квітня  2018 року

м. Київ 

Інформаційне повідомлення

Мета конференції – активізація науково-дослідної роботистудентів і молодих  вчених, залучення їх до творчого наукового пошуку, генерації нових  наукових ідей

 

У  рамках конференції передбачається робота таких секцій:

1. Економічні перспективи України в сучасних умовах:

 • Сучасний стан бухгалтерського обліку в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку
 • Фінансове забезпечення розвитку національної економіки
 • Стратегічні імперативи сучасного менеджменту
 • Сучасний розвиток інноваційного маркетингу в Україні

2. Документознавство та інформаційна діяльність: сучасні проблеми та перспективи розвитку

3. Українознавство – основа філологічної       освіти та формування духовності:історія та сучасність

 1. Актуальні проблеми сучасного перекладо-знавствата методики викладання іноземних мов та літератур
 2. Засоби масової інформації: відгук на виклики сьогодення
 3. Редакційно-видавничі процеси: теорія та практика використання в системі масової комунікації

7. Сучасні технології і процеси поліграфії та  пакувальної індустрії

8. Сходознавство: традиціїтановаторство

9.  Туризм як багатогранне суспільне явище

10. Сучасні технології зміцнення здоров’я людини

11. Соціальний розвиток особистості в контексті соціальної роботи

12. Соціально-психологічні проблеми самореалізації студентської молоді

13. Правове регулювання господарської діяльності

 • Цивільне та господарське право
 • Теорія держави і права, філософія права
 • Конституційне, адміністративне такримінальне право
 • Міжнародна інформація

14.Суспільно-політичні та соціокультурні аспекти розвитку українського суспільства:

 • Історія; Філософія; Політологія; Культурологія; Соціальні комунікації

15.Інформатика та комп’ютерні технології:

 • Комп’ютерні системи та компоненти
 • Математичне та програмне забезпечення           обчислювальних машин і систем

16.Сучасні інженерні технології: пошук та перспективи:

 • Новітні технології оздоровчих і функціональних продуктів харчування
 • Сучасна інженерія та нанотехнології
 • Інноваційні технології розвитку автотранспортної галузі України
 • Науково-технологічний прогрес і дизайн
 • Безпека життєдіяльності

17. Природа, медицина, здоров’я:

 • Екологія та охорона довкілля
 • Мікробіологія,  імунологія
22 Февраля 2018 в 16:55

Шановні колеги! 

Київський національний університет технологій та дизайну 

запрошує молодих вчених та студентів Вашого закладу взяти участь у 

ХVІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів

"Наукові розробки молоді на сучасному етапі", 

яка відбудеться 

26-27 квітня 2018 року 

Важливі дати:

До 1 квітня 2018 р. надіслати заповнену заявку на участь у конференції (Заявка).

До 20 квітня 2018 р. надіслати тези доповідей (Приклад оформлення), скан-копію квитанції про оплату на електронну адресу оргкомітету (conference.knutd@gmail.com), чи при прибутті на конференцію до оргкомітету (корп. № 1, кім. 1-0250, Єрмоленко І.В.).

Тези авторів, які не подали вчасно заявку на участь у конференції, прийматися не будуть.

 

26 квітня 2018 р.-заїзд та реєстрація учасників

 

Робота конференції буде проходити за наступними секціями:

 

 1. Сучасні матеріали і технології виробництва
 

3. Ресурсозбереження

та

охорона

виробів  широкого  вжитку  та  спеціального

 

навколишнього середовища:

 

призначення:

 

 

 

3.1.

Технологія обробки шкіри та хутра

 

1.1.

Технологія

та    конструювання    швейних

3.2.

Хімічні технології і дизайн волокнистих

 

виробів

 

 

 

 

 

систем

 

 

 

1.2.

Ергономіка і проектування одягу

 

3.3.

Технологія полімерів і композиційних

1.3.

Конструювання виробів із шкіри

 

 

 

матеріалів

 

 

 

1.4.

Технологія виробів зі шкіри

 

 

3.4.

Прогресивні хімічні та електрохімічні

1.5.

Технологія і дизайн тканин і трикотажу

 

 

технології і матеріали

 

 

1.6.

Матеріалознавство та технологія текстильних

3.5.

Техногенна безпека та тепломасообмінні

 

виробництв

 

 

 

 

 

процеси

 

 

 

1.7.

Художнє моделювання костюма

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Текстильний   дизайн,   дизайн   виробів   з

 

4. Економіка

інноваційної

діяльності

 

текстилю, фотовідеодизайн

 

 

 

підприємств:

 

 

 

1.9.

Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

4.1.

Економіка підприємства

 

 

1.10.  Промислова фармація

 

 

4.2.

Організаційні та методичні аспекти

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтерського обліку і аудиту інноваційної

 1. Мехатронні

системи

і

комп’ютерні

 

 

діяльності підприємств України

 

технології:

 

 

 

4.3.

Менеджмент

 

 

 

2.1.

Електропобутова техніка

 

 

4.4.

Менеджмент організацій та адміністрування

2.2.

Електротехніка та електроніка

 

4.5.

Економічна теорія

 

 

2.3.

Інформаційні технології проектування

4.6.

Інноваційне підприємництво

 

2.4.

Автоматизація та комп'ютерні системи

4.7.

Нормативно-правове забезпечення розвитку

2.5.

Метрологія   та   інформаційно-вимірювальні

 

 

підприємництва

 

 

 

 

технології

 

 

 

4.8.

Маркетинг

 

 

 

2.6.

Якість, стандартизація та сертифікація

4.9.

Економічна кібернетика

 

 

2.7.

Прикладна механіка та машини

 

4.10.

Управління фінансово-економічною

2.8.

Фізика

 

 

 

 

 

безпекою

 

 

 

2.9.

Вища математика

 

 

4.11.

Фінанси і кредит

 

 

 

 

 

 

 

4.12.

Філософські науки

 

 

 

 

 

 

 

4.13.

Соціологія, політологія, право

 

 

 

 

 

 

4.14.

Українознавство

 

 

 

 

 

 

 

4.15.

Іноземні мови

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16.

Педагогіка та психологія, мова та культура

19 Февраля 2018 в 18:37

Кафедра АВТОМАТИЗАЦІЇ, КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК І ТЕХНОЛОГІЙ

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

проводить I етап студентської олімпіади зі спеціальності:

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

(«Системна інженерія)

22 лютого 2018 року о 14-00 в ауд. 371.

Олімпіада складатиметься з двох турів: теоретичного та практичного. 

У теоретичному турі будуть представлені завдання, що вимагають знань: 

 • методів теорії автоматичного керування та моделювання технологічних об'єктів автоматизації (розрахункових та з використанням математичних пакетів MATLAB або MathCAD); 
 • методів дослідження, синтезу та моделювання систем автоматичного керування технологічними об'єктами автоматизації (розрахункових та з використанням математичних пакетів MATLAB або MathCAD).

У практичному турі будуть представлені завдання з розробки програмного забезпечення програмованого логічного контролера на базі пакету UnityPro/

Учасникам олімпіади буде надана можливість використовувати пакети програм MathCAD, MATLAB, UnityPro.

Голова оргкомiтету олімпіади: в.о. завідувача кафедри АКНТ Моркун Наталія Володимирвна

Відповідальний за організацію олімпіади: доцент кафедри АКНТТиханський Михайло Петрович,

Відповідальні за проведення теоретичного туру олімпіади та консультанти: доценти кафедри АКНТ Єфіменко Людмила Іванівна та Рубан Сергій Анатолійович, 

Відповідальний за проведення практичного туру олімпіади та консультант: доценткафедри АКНТ Савицький Олександр Іванович

15 Февраля 2018 в 22:50

14 лютого 2018 року на факультеті інформаційних технологій відбулося урочисте вручення дипломів магістрам – випускникам 2018 року.

Свято пройшло в урочистій обстановці. Із привітальними словами виступили декан факультету доц. Чубаров Владислав Анатолійович, завідувач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки доц. Тарасова Олена Володимирівна. Побажали, щоб магістранти знайшли роботу, яка б приносила матеріальне та моральне задоволення, гідне застосування набутим в університеті знанням; наполегливості та успіхів у всіх добрих починаннях, творчого натхнення, здійснення життєвих планів.
Популярні ресурси