5 Февраля 2018 в 20:35
27 січня 2018 року відбувся День відкритих дверей у ДВНЗ «Криворізький національний університет».
Висловлюємо щиру подяку всім співробітникам кафедр та студентам факультету інформаційних технологій, які брали активну участь у підготовці та проведенні заходу!
1 Февраля 2018 в 14:57

30 січня 2018 року для випускників-магістрантів – святковий день і водночас сумний. Адже сплинув час навчання, попереду – процес професійного становлення, зростання…

Із урочистим вітальним словом виступили ректор Криворізького національного університету професор Ступнік Микола Іванович та декан ФІТ доцент В. А. Чубаров із побажаннями невичерпної енергії, реалізації задумів і планів, подальших успішних кроків на шляху професійного кар'єрного росту, плідної співпраці з університетом та реалізації усіх задумів.

Магістранти дякували викладачам за творчу ініціативну співпрацю, а також батькам за розуміння та підтримку.

Викладацький склад і студентська рада нашого факультету приєднуються до вітань та побажань. Зичимо нашим зірочкам подальших досягнень на шляху досягнення вершин наукового Олімпу! Щасти вам на професійній ниві!

 

Магістри, які отримали дипломи із відзнакою

(випуск 2018 року)

№ з/п

ПІБ

Спеціальність

Група

 1.  

Мироненко Аліна Вікторівна

Інженерія програмного забезпечення

ІПЗ-16м

 1.  

Сєдих Марія Олександрівна

Інженерія програмного забезпечення

ІПЗ-16м

 1.  

Турчик Богдан Леонідович

Інженерія програмного забезпечення

ІПЗ-16м

 1.  

Хроленко Антон Ігорович

Інженерія програмного забезпечення

ІПЗ-16м

 1.  

Лісовцев Євгеній Володимирович

 Професійна освіта. Комп'ютерні технології

ПОКТ-16м

 1.  

Полякова Олександра Юріївна

 Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Управління проектами

УП-16м

 1.  

Бондаренко Віктор

Миколайович

 Комп’ютерна інженерія

КІ-16м

 1.  

Зеленський Олександр

Олександрович

 Комп’ютерна інженерія

КІ-16м

 1.  

Каркос Анна

Аркадіївна

 Комп’ютерна інженерія

КІ-16м

 1.  

Пухленко Вадим

Ігорович

 Комп’ютерна інженерія

КІ-16м

 1.  

Стасів Віталій

Васильович

 Комп’ютерна інженерія,

КІ-16м

 1.  

Гук Дмитро

Сергійович

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

АКІТ-16м

 1.  

Микитин Олексій

Валерійович

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

АКІТ-16м

 1.  

Фортуна Євгенія

Олегівна

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

АКІТ-16м

 1.  

Чернюк Максим

Сергійович

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

АКІТ-16м

 

29 Января 2018 в 22:13

16 січня відбулася урочиста церемонія нагородження викладачів Криворізького національного університету за результатами участі у спортивних змаганнях серед команд викладацького складу факультетів нашого університету.

Вітаємо викладачів факультету інформаційних технологій Купіна Андрія Івановича, Пилипенка Олексія В’ячеславовича та Козикова Антона Володимировича за здобуте третє місце у змаганнях із шахів та перше місце у змаганнях із бадмінтону.

Ми Вами пишаємося! Бажаємо нових перемог  у спортивних звершеннях!

29 Января 2018 в 16:21

Цього дня наш факультет привітно вітав у стінах університету учнів Криворізьких загальноосвітніх шкіл – 40; 43; 51; 66; 74; 88; 91; 105; 115; 118; 124; 129 (загалом 67 учнів).

Присутні мали змогу ознайомитися із ґрунтовною презентацією підготовки фахівців на факультеті інформаційних технологій деканом, к. т. н., доц. Чубаровим Владиславом Анатолійовичем. Під час розповіді акцентовано увагу на українській ІТ-індустрії, що розвивається швидкими темпами, яка за підсумками року посіла третє місце у структурі експорту послуг з України. Зазначалося, що нині галузь вимірюється обсягами залучених ІТ-фахівців, обсягами експортної виручки та кількістю сплачених податків до державного бюджету країни. Так, у 2017 році кількість спеціалістів сфери розробки інформаційних технологій склала понад 110 тисяч програмістів (за прогнозами експертів їх кількість в Україні щороку зростатиме). Це пов’язано передовсім з тим, що українські розробники мають високу ІТ-експертизу, високотехнологічну освітню базу для створення технологічних продуктів відомих світових брендів та компаній.

Програмою подальших профорієнтаційних зустрічей було передбачено презентації спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців випусковими кафедрами ФІТ: галузі знань 12 «Інформаційні технології» (спеціальності: 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія); галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» (спеціальність: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології); галузі знань 01 «Освіта» (спеціальність: 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології).

У процесі профорієнтаційних зустрічей учні побували у спеціалізованих лабораторіях кожної випускової кафедри.

Під час екскурсії лабораторіями кафедри комп’ютерних систем і мереж продемонстровано цьогорічні макети пристроїв, що зібрані студентами (у рамках грантових програм EduNet). Абітурієнтам була надана можливість на власні очі побачити фінальні результати навчання у вигляді магістерських і курсових робіт. Присутні мали нагоду спілкування не лише із завідувачем кафедри проф. Купіним Андрієм Івановичем та викладачами, але й зі студентам старших курсів, які нещодавно стояли перед проблемою вибору майбутньої спеціальності.

У лабораторії мікропроцесорної техніки та промислових контролерів кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій доцент, к. т. н. Рубан С. А. презентував спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 122 – Комп’ютерні науки. Абітурієнти дізналися про підготовку фахівців для проектування, впровадження, експлуатації та дослідження систем автоматичного керування та їх елементів. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які, крім наукових знань, мають виробничий досвід. Тому значна увага у навчальному процесі приділяється методам створення, дослідження та використання приладів у галузі інформаційних технологій, пристроїв для обробки даних і керування. Також для навчання та наукових досліджень широко використовуються комп’ютерні технології та мікропроцесорна техніка.

Присутні ознайомилися з лабораторією, яка обладнана сучасними промисловими контролерами, інтелектуальними реле, перетворювачем частоти, панелями керування, промисловими мережами передачі даних та іншими пристроями автоматики відомих компаній (Schneider Electric, Festo, Siemens). Студенти працюють із сучасними пристроями під час проведення лабораторних і практичних занять із профільних дисциплін  («Мікропроцесорна техніка», «Програмування контролерів», «Автоматизація типових технологічних процесів керування» тощо).

У лабораторії автоматизації виробничих процесів к. т. н., доценти Шолох С. М. і Лобов В. Й. представили оснащення стендів для управління конвеєрними стрічками, обліку електроенергії, управління асинхронним електродвигуном, водопостачання, теплових процесів, тощо, які реалізовані з використанням сучасної елементної бази та промислових контролерів. Продемонстрували діюче обладнання фірми Фесто, а студенти-магістри спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології гр. АКІТ-17-м Даць Андрій і Донченко Олексій продемонстрували роботу стенду для дослідження газоповітряних потоків, виконаного в рамках студентської роботи: «Моделювання і розробка лабораторної установки для дослідження газоповітряних потоків турбомеханізмів» під керівництвом канд. техн. наук, доц. Лобова В’ячеслава Йосиповича.

Значущим аспектом підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» на кафедрі моделювання та програмного забезпечення є специфіка навчально-пізнавальної взаємодії, спрямована на проектування, розробку, супровід та використання різних видів програмного забезпечення. Майбутні фахівці оволодівають декількома мовами програмування, новітніми інструментальними засобами, технологіями створення та супроводження програмного забезпечення, професійно оволодівають сучасними операційними системами, комп'ютерною архітектурою та мережами.

У процесі презентації підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки зазначено, що здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій. Студенти оволодівають інженерними знаннями та вміннями комп’ютерної галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у закладах вищої освіти.

У процесі презентації кафедри іноземних мов випускники шкіл мали змогу ознайомитись з основними напрямами професійно зумовленого навчання іноземним мовам, платформою дистанційного навчання Moodle, клубами кафедри, поміж яких євроклуб Stream, Movie Club, Дебат-клуб. Випускникам та їх батькам представили науково-методичне та технічне обладнання кафедри, що забезпечує володіння іноземними мовами загалом та іноземною мовою професійного спрямування зокрема.

Дякуємо активній творчій співпраці креативного та ініціативного колективу співробітників та студентів факультету інформаційних технологій!

19 Января 2018 в 16:31
17 Января 2018 в 21:29

27 січня 2018 року о 10.00 в Палаці Молоді та Студентів відбудеться День Відкритих Дверей університету.

Запрошуємо випускників, десятикласників загальноосвітніх шкіл та їх батьків; випускників коледжів і всіх бажаючих стати активними учасниками профорієнтаційних зустрічей на факультеті інформаційних технологій цього дня.

Зустріч відбудеться 27 січня 2018 року об 11.00 в ауд. 521 головного корпусу ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Програмою профорієнтаційних заходів передбачено презентації спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців випусковими кафедрами ФІТ.

Галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:

121 – Інженерія програмного забезпечення;

122 – Комп’ютерні науки;

123 – Комп’ютерна інженерія.

Галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування»

за спеціальністю:

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.

Галузі знань 01 «Освіта»

за спеціальністю:

015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології).

015 – Професійна освіта (спеціалізація – електротехніка та електромеханіка).

 

Ви матимете змогу поспілкуватися з деканом, завідувачами кафедр, викладачами та студентами факультету інформаційних технологій.

Під час профорієнтаційних екскурсій присутні зможуть оцінити роботу спеціалізованих лабораторій засобів автоматизації та апаратно-програмних комплексів систем управління; з’ясувати переваги роботи галузі інформаційних технологій; ознайомитися з Мережевим обладнанням CISCO та промисловими контролерами Phoenix Contact; із конструюванням, настроюванням та програмуванням роботів.

Увазі гостей буде запропоновано презентації навчальних можливостей опанування іноземних мов професійного спрямування. Ви відкриєте шляхи

професійного самовизначення особистості, що допомагають визначитися у світі професій.

Також студенти-магістри презентуватимуть отримані наукові результати вперше розробленого способу отримання електроенергії шляхом перетворення механічної енергії обертання повітряного гвинта в електричну енергію, за рахунок використання енергії потоку газу/повітря, що видувається технологічною установкою, керованою системою управління, що живиться від електричної мережі.

Ми допоможемо Вам знайти себе у світі ІТ-індустрії та почуватися комфортно, максимально повно розкриваючи власні здібності, отримуючи задоволення від професійної діяльності в обраній галузі знань.

 

Чекаємо всіх бажаючих! Завжди готові до творчої співпраці!

3 Января 2018 в 13:26

ВІТАЄМО

СТРЮКА АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА,

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри моделювання і програмного забезпечення, з присудженням

премії Президента України для молодих вчених 2017 року

за наукову роботу:

«Система комбінованого навчання майбутніх фахівців з програмної інженерії»!

1 Января 2018 в 21:38

Урочисто, тепло, новорічно... Слова, наповнені магією наближення улюблених свят, спадають на думку після відвідування ректорського прийому іноземних студентів. Цьогоріч ректорський прийом відбувся 29 грудня; за традицією – в актовій залі ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Кожен із присутніх мав змогу відчути той затишок, що зазвичай панує в українських родинах у передноворічні свята, насолодитися національним колоритом.

Привітати іноземних студентів завітали ректор ДВНЗ «Криворізький національний університет» проф. Ступнік Микола Іванович, перший проректор доц. Вербицький Віктор Іванович, проректор із науково-педагогічної та виховної роботи доц. Стрюк Микола Іванович, начальник відділу міжнародних зв’язків Кругленко Людмила Володимирівна, завідувач відділення по роботі з іноземними студентами, аспірантами та стажистами Нестор Олена Олександрівна, завідувач відділення підготовки іноземних громадян до вступу у ВНЗ Суховенко Наталія Іванівна, інспектори відділу міжнародних зв’язків, декан факультету інформаційних технологій доц. Чубаров Владислав Анатолійович, в. о. завкафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки доц. Тарасова Олена Володимирівна, викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки й інші співробітники університету.

Українською та французькою мовами привітав іноземних студентів ректор університету Ступнік М. І., російською й англійською – начальник відділу міжнародних зв’язків Кругленко Л. В. Усі поздоровлення та побажання знаходили щирий відклик у студентів. Ведучим свята і водночас виконавцем неймовірно гарних новорічних пісень був викладач кафедри промислового, цивільного і міського будівництва Паливода О. А. Українські студенти також завітали на прийом із подарунками для присутніх – чуттєвими танцювальними композиціями.

Із теплими словами привітань виступили викладачі підготовчого відділення. Надзвичайно зворушливими були слова подяки та вітання випускників ДВНЗ «Криворізький національний університет» різних років: Каріма Зігмі – випускника аспірантури зі спеціальності «Геологія», доктора технічних наук, завідувача кафедри геології університету в м. Сетіф у Алжирі; Юнесса Ель Абіда – випускника магістратури будівельного факультету, представника Королівства Марокко. Також привітали присутніх із прийдешніми святами, висловили подяку ректорату та викладачам нашого університету Отузова Селбі – магістрантка факультету економіки та управління бізнесом, представниця Республіки Туркменістан; Букід Хайтам – магістрант будівельного факультету, марокканець, Хамаілі Акрам – аспірант факультету економіки та управління бізнесом, алжирець.

Наскрізний мотив виступів іноземних громадян: Кривий Ріг – рідне місто, а українці – толерантна та гостинна нація. Жоден не оминув болісну й актуальну тему, бажаючи Україні миру та швидкого загоєння завданих війною ран.

Студенти підготовчого факультету, що вивчають російську мову щонайбільше три місяці, також звернулися до присутніх із теплими словами вдячності. У залі лунали українська, російська, французька, арабська, англійська й туркменська мови.

Сюрпризом для іноземних громадян стала поява традиційних персонажів новорічного свята – Дідуся Мороза та Снігуроньки, із рук яких кожен студент отримав солодкий подарунок – бонбоньєрку.

Під час неофіційної частини ректорського прийому всі присутні мали змогу поласувати тістечками, скуштувати чай і каву. Студенти фотографувалися з викладачами та зі своїми друзями. Лунаюча музика, національні й сучасні молодіжні танці у виконанні іноземних студентів наповнили свято радісним і невимушеним настроєм, піднесли передсвяткові відчуття та додали віри в новорічні дива, здійснення яких так прагнемо всі ми – українці, алжирці, марокканці, камерунці, туркмени, азербайджанці, іорданці, .. представники всіх країн і всіх націй.

26 Декабря 2017 в 21:57

Основною вимогою вищої освіти за сучасних умов є орієнтація на розвиток особистості, здатної творчо розв’язувати взаємопов’язані професійно-практичні та соціально-економічні проблеми, які відповідають вимогам сьогодення.

Стрімкий розвиток інформаційно-технологічного суспільства приводить до динамічних змін, що потребує формування освіченої, творчої особистості, реалізації та самореалізації в освітньому просторі. За таких умов набуває актуальності формування творчої особистості.

У цьому контексті на Дніпропетровщині одинадцять років поспіль проводяться конкурси молодих науковців, які спрямовані на підтримку винаходів науковців-початківців.

Цьогоріч напередодні Нового року урочисто відзначено переможців традиційних обласних конкурсів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та «Кращий молодий вчений».

Серед двадцяти найкращих претендентів на відзнаку «Молоді вчені – Дніпропетровщині» нагороджена викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Ткачук Вікторія Василівна (консультант – канд. пед. наук, доцент, доцент кафедри фізики Єчкало Ю. В.).

У двох номінаціях «Молоді вчені – Дніпропетровщині» та «Кращий молодий вчений» відзначено кандидата технічних наук, доцента кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Козакевича Ігоря Аркадійовича (консультант – доктор техн. наук, професор, завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті Сінчук О. М.).

Як зазначив перший заступник голови ДніпроОДА Олег Кужман, підтримка молодих вчених – це впевнена інвестиція в майбутнє області зокрема та держави загалом. Тому обласна влада й надалі сприятиме заохоченню обдарованої молоді до розроблення новаторських проектів, оскільки це – крок до Європейської інтеграції в освітньому просторі.

Творчих вам злетів і наснаги, наші таланти, нових звершень у досягненні вершин Наукового Олімпу!

 

Посилання на інтерв’ю з молодими науковцями: http://1tv.kr.ua/releases/4682

24 Декабря 2017 в 15:09

Зростання інформаційних потоків та широке впровадження різноманітних інформаційних технологій зумовило структурні, функціональні та змістові зміни освітньої галузі. Тому сучасне суспільство ставить перед системою освіти низку нових завдань, пов’язаних з оновленням змісту освіти, розробкою й упровадженням нових форм навчального процесу, педагогічних технологій і комп’ютерно зорієнтованих засобів навчання. Наукове обґрунтування та перевірка правильності, дієвості, ефективності, результативності й досяжності змін в освіті вимагають упровадження нових підходів у контексті освітньої інноватики системи вищої професійної освіти.

Державна цінність освіти полягає в тому, що моральний, інтелектуальний, науково-технічний, духовно-культурний та економічний потенціал будь-якої держави залежить від стану та можливостей освітньої сфери. Саме тому набувають актуальності механізми реалізації технологій, що дають змогу забезпечення престижу освітньої діяльності, усвідомлення її державного значення.

І не випадково, у День Святого Миколая Чудотворця Криворізький міський голова Ю. Г. Вілкул вітав найталановитішу молодь за наукові здобутки у різних галузях. Так, за підсумками 2017 року 200 криворіжців віком від 7 до 35 років відзначено за видатні досягнення у науці, техніці, творчості, спорті, громадській діяльності, а також за внесок у розвиток студентського самоврядування. Серед переможців дипломи лауреатів відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей та молоді отримали десять студентів нашого університету.

У номінації «За інтелектуальні досягнення» нагороджена Вольних Наталія Андріївна – магістр першого року навчання факультету інформаційних технологій (гр. ПОКТ-17- 1м), володарка диплому І ступеня Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Педагогіка» для студентів вищих закладів освіти непедагогічного профілю. Загалом рівень демократичності держави визначається рівнем доступу до освіти, змогою задоволення освітніх потреб у контексті розвитку та вдосконалення галузевих компетенцій. Ідея особистісної практично зорієнтованої підготовки майбутнього викладача почасти замовлена у вітчизняній психолого-педагогічній літературі теоретико-методологічного рівня. Власним науковим доробком Вольних Наталія переконала, що пріоритетним має постати створення такого освітньо- розвивального середовища, у результаті взаємодії з яким у майбутнього педагога професійного навчання формується готовність до творчої роботи на основі знання сучасних педагогічних технологій, розуміння індивідуальної сутності, на основі якої виробляється особистісна педагогічна концепція і персонал-технологія. Пишаймося творчими креативними студентами, спроможними до наукових звершень, наділених невичерпним джерелом ініціативи, енергії, активності, інновацій, незмінного натхнення!
Популярні ресурси