Відбулася VІІІ всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі»
1
0
100435

Конференція, яку організовано і проведено кафедрою комп’ютерних систем та мереж (КСМ), проходила 24-26 березня 2015 року. За результатами роботи конференції кафедра видала збірник наукових праць (137 сторінок). Кількість учасників понад 50 (у т.ч. з ВНЗ Кіровограда, Ужгорода, Запоріжжя, Одеси, Луганська, Мелітополя та Македонії).

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Учасників конференції привітали від ректорату та декан факультету інформаційних технологій ДВНЗ «Криворізький національний університет».

На пленарному засіданні доповідали:

 • Прімачова О.К., Іщенко М.О. (ДВНЗ «Криворізький національний університет») Екологічна та енергоефективна система автоматизації міського розважального центру на базі технологічних рішень PhoenixСontact.
 • Котов А.С. (Представники компанії AIESEC) Міжнародна програма професійних стажувань GlobalTalent.
 • Кумченко Ю.О. (асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж ДВНЗ «Криворізький національний університет») Інформаційна технологія ідентифікації персоналу на основі комплексу біометричних параметрів.
 • Ухина А.В., Максименко А.А., Ситников В.С. (Одесский национальный политехнический университет) Разработка модуля проектирования перестраиваемой компоненты первого порядка для САПР СКС.
 • Gjurcheski Ivan, Zubov Dmytro (University of Information Science and Technology «St. Paulthe Apostle» Republic of Macedonia) Quantum-Inspired Algorithm for the Assessment of Spacecraft Fire Safety.

 

На конференції було розглянуто питання за такими напрямами

 1.  Діагностика комп’ютерних систем та мереж (секція 1).
 2. Високопродуктивні комп’ютерні системи, паралельні та розподілені обчислення (секція 2).
 3. Проектування комп’ютерних систем та мереж (секція 3).
 4. Системне та прикладне програмування в комп’ютерних системах та мережах (секція 4).
 5. Комп’ютерні системи та мережі штучного інтелекту (секція 5).
 6. Промислові мережі (секція 6).
 7. Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах (секція 7).

Оргкомітет конференції

Голова:

    - Ступнік М.І. – д-р. техн. наук, професор, в.о. ректора ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Співголови:

    - Тарасенко В.П. – д-р техн. наук, професор (Національний технічний університет України «КПІ», м. Київ)
    - Моркун В. С. – д-р техн. наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Члени оргкомітету:

    - Кривуля Г.Ф. – д-р техн. наук, професор (Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків)
    - Руденко О.Г. – д-р техн. наук, професор (Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків)
    - Зубов Д.А.– д-р техн. наук, професор (Університет з інформаційних наук і технологій м. Охрід, (Македонія))
    - Ткачов В.В. – д-р техн. наук, професор (національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ)
    - Азарян А.А. – д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри моделювання і програмного забезпечення ДВНЗ «Криворізький національний університет»
    - Купін А.І. – д-р. техн. наук, професор, завідувач кафедри комп'ютерних систем та мереж ДВНЗ «Криворізький національний університет»
    - Корочкін О.В. – канд. техн. наук, доцент (національний технічний університет України «КПІ», м. Київ)
    - Чубаров В.А. – канд. техн. наук, доцент, заступник декана факультету інформаційних технологій ДВНЗ «Криворізький національний університет»

 

Комментарии