ІV Міжнародна конференція «Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства»
0
0
243

ЗАПРОШУЄМО ВАС

взяти участь у роботі

ІМіжнародної конференції

«Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства»

Мета КОНФЕРЕНЦІЇ

  • визначення актуальних психолого-педагогічних, лінгвістичних, соціальних та політико-правових проблем в Україні й оптимальних шляхів їх розв’язання;
  • створення умов для перетворення університету на регіональний координаційний центр наукових розробок з психолого-педагогічної та соціальної проблематики;
  • встановлення нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

1 Концептуальні засади та напрямки розвитку вищої освіти в Україні.

2 Психолого-педагогічна допомога особистості в ситуаціях життєвих змін.

3 Соціально-психологічні проблеми в умовах кризових викликів сучасності.

4 Проблеми та перспективи розвитку українського суспільства.

 

Робочі мови конференції

українська, англійська.

КОНТРОЛЬНі ДАТИ

01.04.2018 – кінцевий термін подання матеріалів для участі в конференції.

18.04.2018 – заїзд і поселення учасників (навчальний корпус № 1, аудит. 1502).

19.04.2018  930–1030 реєстрація учасників      (навчальний корпус № 1, вул. Першотравнева, 20, 1-й поверх, аудит. 1121);

1030–1300 – відкриття конференції, пленарне засідання (навчальний корпус № 1, аудит. 1121);

1300-1400 – перерва на обід;

1400-1630 – робота секцій.

20.04.2018 1000–1500  – Майстер-класи, підбиття підсумків конференції, обговорення та прийняття рішення, закриття конференції;

        1500 – від'їзд учасників.

ДЛЯ БАЖАЮЧИХ

ОПУБЛІКУВАТИ ТЕЗИ

За результатами конференції планується видання збірника тез.

Вимоги до оформлення тез:

  • рекомендований обсяг до 3-ох сторінок;
  • на 1-й сторінці тез у верхньому куті, праворуч – прізвище та ініціали автора (співавтора). Нижче (під ініціалами) назва установи;
  • якщо є посилання на використані джерела, то номера сторінок подаються в разі дослівного цитування тексту;
  • використані джерела (не більше 3) з назвою «література» подавати в кінці тез та оформлювати згідно вимог ДСТУ 8302:2015;
  • тези набираються на аркушах формату А4; кеглем 12 через 1,0 інтервал, усі поля 20 мм, вирівнювання за шириною;
  • автор подає тези у електронному вигляді.

 

Зразок оформлення тез:

Прізвище, ініціали, науковий ступінь

Назва організації

1 вільний рядок

НАЗВА ТЕЗ (ТіmesNewRoman 12 пт,

напівжирний, центр)

1 вільний рядок

Текст тез викладений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 з виділенням напівжирним шрифтом усіх необхідних елементів: постановка проблеми, основний зміст, висновки, література.

     Тези та інформацію про автора надсилати на e-mail: lebedinskagunna@gmail.com

     Організаційний внесок – 150 грн.

     Після проходження експертизи Вам буденадіслане підтвердження щодо публікації та реквізити для оплати. Можливий мультимедійний супровід доповідей.

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

ІVМіжнародної конференції

«Психолого-педагогічні та соціальні проблеми сучасного суспільства»

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи

 

Посада

 

Тема доповіді

 

Назва секції

 

Контакти: тел.

 

e-mail

 

Адреса для пересилання матеріалів

 

Форма участі:

очна/заочна

 

 

Участь у конференції

До участі в конференції запрошуються викладачі, аспіранти та наукові співробітники, студенти, а також спеціалісти у галузі психологічної, педагогічної, гуманітарної та суспільствознавчої проблематики.

Організаційний внесок (150 грн.) надсилайте на картку Приватбанка 5168 7573 5168 0113 на ім’я Плаксій Тамара Миколаївна.

Обов’язково зазначте прізвище, ініціали учасника та призначення платежу.

Оргвнесок включає витрати на видання матеріалів конференції, каву-брейк. Харчування і проживання за власний рахунокучасників.

Комментарии