Співпраця факультету з ВНЗ І-ІІ акредитації
1
0
20364

Світові притаманні зміни. Процес істотної перебудови українського життя, прагнення сформувати відкрите громадянське демократичне суспільство в контексті євроінтеграції, визнання мови рушійним фактором міжнародного спілкування, культура ділового та професійного спілкування є домінантами при впровадженні Європейських стандартів у практику викладання іноземних мов.

У контексті вищезазначеного 14 листопада 2014 року на базі гірничого технікуму було проведено регіональну науково-практичну конференцію «Trends of English language development in the world». Метою конференції було активізувати науково-дослідницьку діяльність студентів як один із найважливіших засобів підвищення якості підготовки й виховання майбутніх спеціалістів; удосконалити знання, навички та вміння, набуті на заняттях з іноземних мов; сформувати культуру іншомовного спілкування.

Учасники конференції присвятили свої дослідження актуальним темам лінгвістичної науки, таким, як: специфіка новітніх запозичень і скорочень, уживання англіцизмів, проблема вживання інноваційних мовних одиниць науково-технічної сфери сучасної англійської мови тощо.

У конференції взяли участь представники багатьох навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, зокрема студенти автотранспортного технікуму, гірничого технікуму, гірничо-електромеханічного технікуму, Криворізького коледжу економіки та управління ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», Криворізького комерційно-економічного технікуму. Почесним гостем конференції була викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «КНУ» Костіна Л. С. Маючи можливість поспілкуватися з аудиторією, вона розповіла про особливості підготовки фахівців у Криворізькому національному університеті й ознайомила студентів технікумів із правилами вступу випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до нашого університету.

Костіна Л.С.,

викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «КНУ»

Комментарии