Розвиток Soft Skills у магістрантів під час дистанційного навчання
0
0
26

Розвиток Soft Skills у магістрантів під час дистанційного навчання У діяльності педагога професійного навчання найбільш важливими є «гнучкі навички», за допомогою яких можна ефективно налагодити стосунки із колегами та близькими, чітко висловлювати власні думки та настанови, навчитися краще розуміти співрозмовника, уникати конфліктних ситуацій, продуктивно керувати колективом та позитивно впливати на нього, навчитись доцільно делегувати повноваження, старанно виконувати обов’язки, спрямовувати власні сили на досягнення загальної мети, налагоджувати соціально-психологічний клімат тощо. Зважаючи на це, викладачі кафедри Тарасова О. В. кандидат психологічних наук, доцент та Стойчик Т. І. кандидат педагогічних наук, доцент під час викладання дисциплін «Психологія вищої школи» та «Менеджмент професійної освіти» провели ряд тренінгів у дистанційному форматі для магістрантів ОП «Професійна освіта (Цифрові технології)». Мета тренінгових занять – розвивати навички ефективного спілкування, критичного мислення, активізувати креативні здібності та механізми самопізнання й самовираження. Саме тому особлива увага під час занять була зосереджена на формуванні в магістрантів комунікативних навичок, уміння керувати часом, навичок роботи в команді, гнучкості та адаптивності, лідерських та особистих якостей, без яких дуже складно уявити викладача закладу професійної освіти. Формат проведення тренінгів під час дистанційного навчання передбачав активну участь усіх здобувачів, виконання практичних вправ та завдань, роботу в міні-групах тощо. Під час таких занять панувала позитивна атмосфера та висока активність магістрантів!

Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото
Фото

Комментарии