Навчальний візит представників ДВНЗ «Криворізький національний університет» до Нового університету Бакінгемширу (м. Хай Уіком, Великобританія) в рамках проекту HETESS за програмою TEMPUS
0
0
95376

  У період з 18 по 22 травня у рамках проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development)» відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Криворізький національний університет) до Нового університету Бакінгемширу [1] (м. Хай Уіком, Великобританія). На жаль, представники Донецького національного технічного університету участі у візиті не взяли. Севастопольський національний технічний університет, згідно рішення Європейської Комісії, вилучений з партерів проекту.

  ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри менеджменту та адміністрування, к.е.н. Калініченко О.В. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, к.т.н. Рубан С.А.

  Відповідно до програми візиту представники української делегації мали можливість на прикладі Нового університету Бакінгемширу вивчити передовий досвід впровадження елементів концепції сталого розвитку в навчальні програми підготовки магістрів та аспірантів інженерних спеціальностей. Британські колеги приділили значну увагу висвітленню практичних аспектів організації роботи студентів різних спеціальностей над спільними проектами, що присвячені проблемам раціонального природокористування і питанням впровадження новітніх ресурсозберігаючих рішень та технологій.

Українські та британські колеги мали змогу обмінялися думками щодо проблем та перспектив профільних галузей промисловості (металургійної, гірничо-видобувної, нафтогазової) в контексті завдань досягнення сталого розвитку, а також шляхів вдосконалення системи інженерної освіти для вирішення цих завдань.

Викладачі українських університетів мали змогу відвідати лабораторії Нового університету Бакінгемширу та ознайомитись з основними результатами наукових досліджень, присвячених застосуванню різних аспектів концепції сталого розвитку для вирішення практичних завдань.

Особливе враження на представників українських університетів склав візит до компанії CRDM [2], яка є одним зі світових лідерів в галузі 3D-друку та швидкого прототипування для різних секторів промисловості, таких як аерокосмічна галузь, медицина, оборонна промисловість, автомобілебудування, зокрема і виробництво деталей для Формули 1. Цікаво, що історія компанії починалася з науково-виробничої лабораторії на базі Нового університету Бакінгемширу. Перспективність обраного напряму діяльності та високий науковий рівень фундаторів лабораторії дозволили отримати фінансування на закупівлю обладнання для 3D-друку від Європейської комісії. Таким чином, Spin-off компанія CRDM є вдалим прикладом, що демонструє можливі шляхи трансферу технологій для вищих навчальних закладів та наукових установ України. Варто відзначити, що, не дивлячись на відокремлення, компанія не втрачає зв’язків з Новим університетом Бакінгемширу, і студенти та науковці університету можуть проходити виробничу практику та виконувати наукові дослідження на базі підприємства.

Під час екскурсії представники української делегації мали можливість побачити всі етапи створення дослідних зразків, працюючих моделей системи та навіть кінцевих виробів на базі технологій 3D-друку та швидкого прототипування. Як відомо, при застосуванні цього підходу вироби утворюються не шляхом видалення матеріалу (точіння, фрезерування, електроерозійна обробка) або зміни форми заготовки (кування, штампування, пресування), а шляхом поступового нарощування (додавання) матеріалу або зміни фазового стану речовини в заданій області простору [3]. На даний момент значного прогресу досягли технології пошарового формування тривимірних об’єктів за їх комп’ютерним образом. Ці технології відомі під різними термінами, наприклад, SFF (SolidFreeformFabrication), FFFF (FastFreeFormFabrication) або CARP (ComputerAidedRapidPrototyping). На підприємстві CRDM використовуються наступні технології:

– стереолітографія (STL – Stereolithography);

– лазерне спікання порошків (SLS – Selective Laser Sintering);

– нанесення термопластів (FDM – Fused Deposition Modeling);

– прямий друк металевих виробів (DMP – Direct Metal Printing);

– пряме лазерне спікання металів (DMLS – Direct Metal Laser Sintering).

Direct Metal Laser Sintering

  Наприкінці екскурсії викладачі українських університетів обговорили проблеми фінансування на виконання досліджень та почули рекомендації представників європейських інноваційних SME-компаній щодо залучення фінансування шляхом участі у міжнародних проектах.

  Варто відзначити, що в цілому учасники навчального візити приділили особливу увагу обговоренню перспектив подальшої співпраці між Новим університетом Бакінгемширу та українськими університетами – учасниками проекту HETES у європейських освітніх та наукових програмах (Erasmus+ та Horizon 2020).

  Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Нового університету Бакінгемширу – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму!

 

  1. BucksNewUniversity [Електронний ресурс] – Режим доступу: Загл. з екрану
  2. RapidPrototyping & 3DPrinting, Plastic + Metal Parts. CRDM [Електронний ресурс] – Режим доступу: Загл. з екрану
  3. Швидке прототипування [Електронний ресурс] – Режим доступу: Загл. з екрануу

Комментарии