Навчальний візит представників ДВНЗ «Криворізький національний університет» до Католицького університету Льовена (м. Гент, Бельгія) в рамках проекту HETES за програмою TEMPUS
0
0
32361

  У період з 7 по 11 вересня у рамках проекту TEMPUS 543966: «Вища інженерна освіта для екологічно сталого промислового розвитку (Higher engineering training for environmentally sustainable industrial development)» відбувся черговий навчальний візит представників українських університетів – учасників проекту (Національна металургійна академія України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Криворізький національний університет) до Католицького університету Льовена [1] (м. Гент, Бельгія).

  ДВНЗ «Криворізький національний університет» у складі делегації представляли доцент кафедри менеджменту та адміністрування, к.е.н. Калініченко О.В. та доцент кафедри інформатики, автоматики і систем управління, к.т.н. Рубан С.А.

  Формат та програма візиту передбачали вивчення досвіду організації безперервного та дистанційного навчання; ознайомлення з підходами щодо організації зв’язків ВНЗ з промисловістю та іншими соціальними партнерами; вивчення досвіду організації адаптованих навчальних курсів для представників промисловості; ознайомлення з практикою розробки та впровадження у навчальний процес матеріалів на основі web-технологій.

  На початку візиту представники української делегації ознайомились з організаційною структурою Технологічного Кампусу (Technology Campus Ghent) Католицького університету Льовена у м. Гент, а також з загальними підходами щодо структури та особливостей навчальних програм підготовки бакалаврів та магістрів інженерних спеціальностей в університеті.

  Професор факультету інженерних технологій, керівник науково-дослідного підрозділу енергетики та автоматики Ян Капель (Jan Capelle) познайомив членів української делегації з досвідом співпраці з електроенергетичними підприємствами при виконанні спільних проектів та наукових досліджень, зокрема з роботами щодо оцінки якості та удосконалення технічних характеристик електричних велосипедів, стандартизації пристроїв зарядки електромобілів, дослідження впливу розподілу температури по поверхні сонячної батареї на ефективність генерації енергії. Корисною також була інформація про результати виконання проекту EnerProf [2], присвяченому створенню системи енергоменеджменту для фламандської бізнес-спільноти.

  Доцент факультету інженерних технологій, керівник кафедри технології машинобудування І. Мартенс (IgnaceMartens) поділився з українськими колегами досвідом організації Академії для вивчення підходів з організації ощадливого виробництва (Lean Learning Academy [3]) у Католицькому університеті Льовена. Ощадливе виробництво (Lean production) – це систематична методологія усунення відходів у системі виробництва. Максимального ступеня ощадливого виробництва можна досягти лише шляхом розгляду всіх його елементів (принципи, інструменти, мислення) як системи, причому відповідну методологію необхідно застосовувати щодня в дуже послідовній манері. Оскільки питання забезпечення ефективності виробництва і зниження витрат в умовах економічної кризи є надзвичайно актуальними, в Бельгії є стійкий попит на організацію курсів вивчення підходів з організації «ощадливого» виробництва серед представників промисловості та бізнесу. Варто відзначити, що у Католицькому університеті Льовена відповідні курси розглядають не тільки як джерело додаткового прибутку, а і як можливість двостороннього обміну найкращими практиками з провідними підприємствами, що застосовують принципи ощадливого виробництва. Це дозволяє наповнювати програми підготовки бакалаврів та магістрів найсучаснішими підходами та методологією, що забезпечує високу конкурентоспроможність випускників ВНЗ на ринку праці. Значну увагу при навчанні студентів принципам ощадливого виробництва приділяють ігровим методам (Lean Production Game), що робить курс більш привабливим та суттєво підвищує мотивацію студентів.

 

 

  У другий день візиту учасники навчального візиту відвідали науково-дослідну групу CODeS [4], що належить до підрозділу комп’ютерних наук. Екскурсію проводила керівник групи, професор Гріт Ванден Берге (Greet Vanden Berghe). Загальний напрям досліджень групи CODeS включає в себе проектування, аналіз і застосування евристичних підходів для задач комбінаторної оптимізації. Група досліджує побудову моделей, поведінку і застосування мета-евристик для комбінаторної оптимізації на межі між штучним інтелектом та оптимізацією. Прикладами є локальний пошук, навчання з підкріпленням і гіпер-евристики. Наукові результати спираються на більш ніж десятирічний досвід напруженої роботи в цій галузі. Розроблені теоретичні підходи знаходять застосування при вирішенні проблем планування та складання розкладу, в області електронного навчання та біо-інформатики. Завдяки довготривалому співробітництву з промисловістю при вирішенні реальних проблем, а також завдяки участі у міждисциплінарній команді iMinds-ITEC-KULEUVEN [5], група CODeS досягає синергетичного ефекту стосовно зростання якості академічної освіти, а також методології проектування та розробки нових систем. Група CODeS особливо зацікавлена у міждисциплінарному співробітництві як з метою застосування своїх останніх наукових результатів для вирішення широкого кола практичних завдань, так і для отримання прибутку від зазначеної діяльності. Студентам ті аспірантам може бути дуже корисним посилання на опис досліджень та проектів, що виконуються групою CODeS [6].

  Члени української делегації відвідали також лабораторії підрозділу технології машинобудування, обладнані за останнім словом техніки. Особливе враження справила експозиція станків для металообробки, де представлені станки від найпростіших токарних та свердлильних до найсучасніших багатокоординатних станків з числовим програмним керуванням. Варто відзначити, що у Католицькому університеті Льовена велику увагу під час навчання приділяють практичній роботі на технологічному обладнанні за профілем навчання, тому студенти проводять багато часу у лабораторіях і мають можливість а практиці вивчити особливості конструкції та експлуатації станків, відмінності у виконанні технологічних операцій, набути практичних навичок щодо технічного обслуговування станків.

 

 

  Також у вівторок 8 вересня 2015 року у другій половині робочого дня відбулась координаційна зустріч з метою підбиття підсумків останніх місяців виконання проекту, обговорення конкретних кроків з організації Центрів сталого розвитку в українських університетах-партнерах та детального планування заходів на наступний піврічний період.

  У середу, 9 вересня, на прохання української делегації бельгійські партнери організували екскурсію до трьохповерхового пасивного будинку, побудованого на території Кампусу за проектом, розробленим науковцями та викладачами Католицького університету Льовена. За визначенням, пасивний будинок – це будівля, в якій тепловий комфорт (стандарт ISO 7730) досягається виключно за рахунок додаткового попереднього підігріву (або охолодження) маси свіжого повітря, необхідного для підтримання в приміщеннях повітря високої якості, без його додаткової рециркуляції [7]. Згідно концепції пасивного будинку тепловий комфорт досягається переважно пасивними заходами (посиленою зовнішньою ізоляцією огороджувальних конструкцій, запобіганням теплових містків, рекуперацією тепла, пасивним використанням сонячної енергії і внутрішніх джерел тепла) [8]. Перший поверх пасивного будинку, побудованого на території Кампусу університету, використовується виключно для проведення наукових досліджень, на другому та третьому поверсі знаходяться і лекційні аудиторії на 100 посадових місць, і одночасно проводяться наукові дослідження. Так, на момент візиту в приміщеннях лекційних аудиторій було розгорнуто обладнання для контролю та реєстрації розподілу температур та швидкості переміщення потоків повітря. Також на першому поверсі будинку розміщено експозицію сучасних еко-матеріалів, що використовуються в будівництві, створену у рамках виконання європейського проекту CAP’EM (Cycle Assessment Procedure for Eco-impacts of Materials), присвяченому пошуку шляхів удосконалення технологій виробництва, розповсюдження та використання еко-матеріалів [9].

  Варто відзначити, що на базі пасивного будинку дослідження виконують не лише фахівці з будівельних технологій, а й з суміжних областей. Будинок є відмінною площадкою для виконання міждисциплінарних проектів в галузі сталого розвитку, який варто наслідувати українським університетам. Особливе враження на членів української делегації справив той факт, що система автоматизації для припливно-витяжної вентиляції приміщень будинку розроблялася як спільний магістерський проект команди, складеної з представників різних спеціальностей.

  Також у середу українська делегація відвідала лабораторію досліджень харчової хімії та м’ясних технологій, ознайомилась з практикою організації курсів післядипломної та дистанційної освіти, змістом та особливостями програми перепідготовки промислових бакалаврів (industrial bachelor, термін навчання 3 роки) до ОКР бакалавр та магістр.

  Дуже цікавою була презентація Філіпа Саей (Philippe Saey), яку було присвячено досвіду кооперації зусиль з промисловістю та створення курсів на вимогу виробництва. Філіп відзначив, що плідне співробітництво між представниками промисловості та представниками академічної спільноти можлива лише за умови розуміння обома сторонами взаємної користі від подібної співпраці. За рахунок тісної кооперації між ВНЗ та промисловістю з’являється можливість двохстороннього обміну найкращими практиками та здійснення трансферу технологій. Промисловість отримує можливість впливати на структури програм підготовки та зміст дисциплін і, як наслідок, отримує добре підготовлених до виконання професійних функцій випускників; можливість проходження курсів підвищення кваліфікації робітниками підприємства з отриманням диплома або сертифіката. Навчальні заклади отримують можливість включати в програми підготовки новітні підходи та технології, реальні приклади з виробництва; отримують доступ до проведення експериментів та інших досліджень на виробництві і, як наслідок, можливість публікації статей за результатами відповідних робіт. Крім того, більшість європейських проектів та програм, в рамках яких існує можливість залучення коштів на виконання наукових досліджень, вимагає або софінансування від промисловості, або залучення представників підприємств у якості стейкхолдерів. Все вищезазначене, знову ж таки, забезпечує відповідність рівня освіти реальним вимогам виробництва та поліпшенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці.Синергію від співпраці промисловості та ВНЗ було продемонстровано на прикладі результатів виконання проекту i-MOCCA (Interregional MObility and Competence Centres in Automation, проект присвячений створенню міжрегіональної мережі центрів компетенцій та регіональних вузлів в області індустріальної передачі даних і вбудованих систем) та перспективного проекту INCASE (towards Industry 4.0 via Networked Control Applications and Sustainable Engineering, проект присвячений поєднанню зусиль зацікавлених сторін, накопиченню знань та досвіду, стимулюванню інновацій на шляху до двох пов’язаних між собою цілей: «Індустрії 4.0» [10] та «зеленої» автоматизації). Після завершення презентації українська делегація відвідала лабораторію промислової автоматизації, де інженерно-технічні фахівці підприємств регіону проходять підвищення кваліфікації з поглибленого вивчення промислових мереж Profibus DP, PROFINET. Також лабораторія використовуються викладачами та науковими співробітниками університету для досліджень в галузі нового перспективного профілю PROFIenergy, що дозволяє керувати енергоспоживанням пристроїв промислової автоматизації через мережу PROFINET [11, 12].

  У четвер, 10 вересня, представники української делегації мали можливість відвідати презентацію Катрін Лутенс (Catherine Lootens), присвячену досвіду співпраці з понад 70 компаніями, що займаються проблемами світла та освітлення. Очолювана Катрін лабораторія світла та освітлення [13] займається підтримкою малих та середніх підприємств (SME) в здійсненні інноваційних розробок в області освітлення. Основними напрямами науково-дослідних робіт є елементи внутрішнього освітлення, нові джерела світла, оптичне проектування вторинної оптики з використанням програмного забезпечення на базі трасування променів, зовнішній вигляд (колір і блиск), конструкція та характеристики фотоелементів.

  Відповідно до програми візиту представники української делегації також ознайомились з діяльністю науково-освітнього центру Католицького університету Льовена, що займається питаннями розробки методик навчання; структурою та змістом програми підготовки аспірантів за напрямом «Інновації та підприємництво в інженерії»; європейським проектом readySTEMGO, що фінансується в межах програми Erasmus+ та присвячений допомозі в оцінці абітурієнтами своїх можливостей навчатися на певній спеціальності до вступу в університет, виявленню потенційно проблемних студентів першого курсу за результатами поточного контролю, а також допомозі таким студентам в адаптації у стінах ВНЗ.

  У п’ятницю, 11 вересня, програмою візиту була передбачена лекція професора департаменту мікробних та молекулярних систем, керівника галузевого наукового центру з дослідження ензимів, ферментації та пивоваріння Гідо Аертса (Guido Aerts). Лекцію було присвячено більш ніж двадцятирічному досвіду співпраці центру з бельгійськими компаніями – виробниками пива з досліджень процесів пивоваріння, досліджень хмелю, натуральних ароматизаторів, смакових якостей і стійкості таких комплексних продуктів, як сусло, пиво та рослинні напої. Центр отримав світове визнання завдяки власним розробкам щодо удосконалення технологій виробництва пива у напрямку енергоефективності та покращення його якісних характеристик. З 1997 року уряд Фландрії виділяє фінансування на дослідження, що здійснюються науковою групою Гідо Аертса.

  Після презентації представники української делегації відвідали лабораторію біохімічного аналізу та лабораторію пивоваріння, які просто вразили рівнем технічної оснащеності. Лабораторія біохімічного аналізу обладнана найсучаснішими газовими хроматографами THERMO Trace GC Ultra [14], мас-спектрометричними детекторами DSQ II та ISQ. У лабораторії пивоваріння встановлені 3 лінії з виробництва пива за різними технологічними схемами та автоматична лінія розливу готового продукту.

  Від імені української делегації хочеться висловити подяку приймаючій стороні – викладачам Католицького університету Льовена – за відмінну організацію та насичену корисною інформацією програму! Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю як в рамках проекту HETES, так і в перспективних проектах Erasmus+ таHorizon2020!

  P.S. Ну і на останок – декілька фотографій дивовижного міста Гент!

 

  ПЕРЕЛІК КОРИСНИХ ПОСИЛАНЬ

 1. KU Leuven [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kuleuven.be/english. – Загл. з екрану.

 2. Energiestromen en profiellastbewaking [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.enerprof.be. – Загл. з екрану.

 3. Lean Learning Academy [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.leanlearningacademy.be. – Загл. з екрану.

 4. Combinatorial Optimization and Decision Support (CODeS) [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://set.kuleuven.be/codes. – Загл. з екрану.

 5. iMinds – ITEC – KU LEUVEN [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.kuleuven.be/samenwerking/iminds/itec. – Загл. з екрану.

 6. CODeS Projects [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://set.kuleuven.be/codes/projects. – Загл. з екрану.

 7. Пасивний будинок [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Пасивний_будинок. – Загл. з екрану.

 8. Пасивний будинок. Українська ініціативна група [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://passivehouse-igua.com/passive-house/. – Загл. з екрану.

 9. CAP’EM (Cycle Assessment Procedure for Eco-impacts of Materials) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.capem.eu/capem/en/6939-capem.html. – Загл. з екрану.

 10. Індустрія 4.0: яким буде виробництво майбутнього [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.microsoftblog.com.ua/2015/04/20/industriya-4-0-yakim-bude-virobnitstvo-majbutn-ogo/. – Загл. з екрану.

 11. PROFIenergy [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/PROFIenergy. – Загл. з екрану.

 12. PROFIenergy [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.profibus.com/index.php?id=5082. – Загл. з екрану.

 13. The Light & Lighting Laboratory of KU Leuven, Technology campus Ghent [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.lichttechnologie.be/en. – Загл. з екрану.

 14. TRACE™ Ultra Gas Chromatograph [Електронний ресурс] – Режим доступу:http://www.thermoscientific.com/content/tfs/en/product/trace-ultra-gas-chromatograph.html. – Загл. з екрану

Комментарии