Круглий стіл молодих науковців: працюємо дистанційно
0
0
123

Перехід на дистанційне навчання, спричинений карантинними заходами безпеки, став неочікуваним та проблематичним. Викликом була імплементація дистанційного навчання аспірантів ФІТ в дуже короткий термін. Кафедри, зокрема кафедра іноземних мов, орієнтувалася на формат змішаного навчання (Blеnded learning). У 2012 році в університеті почала працювати платформа “Moodle” і за ці роки багато викладачів університету почали використовувати її в освітньому процесі. Матеріали курсів та тестів було переведено в електронний формат та викладено на платформі. Таким чином, було закладено підґрунтя, що посприяло динамічному переходу на дистанційний формат навчання.
Важливим є якість навчання. Це завжди було і є пріоритетом КНУ. Викладачі роблять усе, щоб навчання зберігало свою якість, а не перетворилось у самонавчання. У дистанційному форматі навчання вимагає інтерактивних методів роботи зі здобувачами вищої освіти. Тому, к.п.н., доцент Голівер Н.О, активно використовує такі digital інструменти як GoogleMeet, Zoom, Skype та інші додатки для відео зв’язку, що дозволяє не тільки поширювати матеріали але й спілкуватися з аудиторією, відповідати на запитання та проводити дискусії. Зокрема, викладання дисципліни “Iноземна мова для наукових та академічних цілей” проводиться в форматі “Workshop”. Завдяки платформі GoogleMeet аспіранти мають можливість зібратися за «круглим столом» онлайн, представити свої наукові здобутки та прийняти участь у дискусії.
Аспіранти попередньо завантажують свої роботи, які базуються на матеріалах прочитаної англомовної літератури за темою дисертації на платформу, щоб викладач міг попередньо їх переглянути та сформулювати відповідні питання. Так 14.03.2020 року Рябчина Любов підготувала презентацію на тему “Basics of the Internet of things”, розповіла як працює дана технологія. Окрім того, аспіранти мали змогу у режимі реального часу побачити побудову макета ІоТ у середовищі Cisco Packet Tracer та обговорити перспективи подальшого розвитку галузі в Україні й світі. 21.04.2020 р. Кравченко Ольга зробила доповідь “Modeling of the ultrasonic field parameters in cleaning products of complex configuration” (науковий керівник д.т.н., проф. Моркун В.С.), де під час дискусії було зазначено, що шляхом моделювання встановлена залежність між значенням акустичного тиску та ступеня забруднення об’єкта при ультразвуковому очищенні. 28.04.2020 р. Саяпін Вадим запропонував дискусію на тему : «Structure of the microgrid control system”. Було розглянуто потребу розвитку microgrid в Україні: основні види архітектури, структуру керування та визначено основні переваги та недоліки. Презентація була виконана згідно дисертаційного дослідження, керівником якої є к.т.н., доц. Кузнецов Д.І. Сподіваємось, що після закінчення карантину імплементація сучасних технологій дистанційного навчання підвищить якісний рівень навчального процесу та відкриє нові можливості та перспективи.

 

Комментарии