ХVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих вчених та студентів «Наукові розробки молоді на сучасному етапі»
0
0
258

Шановні колеги! 

Київський національний університет технологій та дизайну 

запрошує молодих вчених та студентів Вашого закладу взяти участь у 

ХVІІ Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених та студентів

"Наукові розробки молоді на сучасному етапі", 

яка відбудеться 

26-27 квітня 2018 року 

Важливі дати:

До 1 квітня 2018 р. надіслати заповнену заявку на участь у конференції (Заявка).

До 20 квітня 2018 р. надіслати тези доповідей (Приклад оформлення), скан-копію квитанції про оплату на електронну адресу оргкомітету (conference.knutd@gmail.com), чи при прибутті на конференцію до оргкомітету (корп. № 1, кім. 1-0250, Єрмоленко І.В.).

Тези авторів, які не подали вчасно заявку на участь у конференції, прийматися не будуть.

 

26 квітня 2018 р.-заїзд та реєстрація учасників

 

Робота конференції буде проходити за наступними секціями:

 

  1. Сучасні матеріали і технології виробництва
 

3. Ресурсозбереження

та

охорона

виробів  широкого  вжитку  та  спеціального

 

навколишнього середовища:

 

призначення:

 

 

 

3.1.

Технологія обробки шкіри та хутра

 

1.1.

Технологія

та    конструювання    швейних

3.2.

Хімічні технології і дизайн волокнистих

 

виробів

 

 

 

 

 

систем

 

 

 

1.2.

Ергономіка і проектування одягу

 

3.3.

Технологія полімерів і композиційних

1.3.

Конструювання виробів із шкіри

 

 

 

матеріалів

 

 

 

1.4.

Технологія виробів зі шкіри

 

 

3.4.

Прогресивні хімічні та електрохімічні

1.5.

Технологія і дизайн тканин і трикотажу

 

 

технології і матеріали

 

 

1.6.

Матеріалознавство та технологія текстильних

3.5.

Техногенна безпека та тепломасообмінні

 

виробництв

 

 

 

 

 

процеси

 

 

 

1.7.

Художнє моделювання костюма

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.

Текстильний   дизайн,   дизайн   виробів   з

 

4. Економіка

інноваційної

діяльності

 

текстилю, фотовідеодизайн

 

 

 

підприємств:

 

 

 

1.9.

Комп’ютерний дизайн інтер’єру і меблів

4.1.

Економіка підприємства

 

 

1.10.  Промислова фармація

 

 

4.2.

Організаційні та методичні аспекти

 

 

 

 

 

 

 

 

бухгалтерського обліку і аудиту інноваційної

  1. Мехатронні

системи

і

комп’ютерні

 

 

діяльності підприємств України

 

технології:

 

 

 

4.3.

Менеджмент

 

 

 

2.1.

Електропобутова техніка

 

 

4.4.

Менеджмент організацій та адміністрування

2.2.

Електротехніка та електроніка

 

4.5.

Економічна теорія

 

 

2.3.

Інформаційні технології проектування

4.6.

Інноваційне підприємництво

 

2.4.

Автоматизація та комп'ютерні системи

4.7.

Нормативно-правове забезпечення розвитку

2.5.

Метрологія   та   інформаційно-вимірювальні

 

 

підприємництва

 

 

 

 

технології

 

 

 

4.8.

Маркетинг

 

 

 

2.6.

Якість, стандартизація та сертифікація

4.9.

Економічна кібернетика

 

 

2.7.

Прикладна механіка та машини

 

4.10.

Управління фінансово-економічною

2.8.

Фізика

 

 

 

 

 

безпекою

 

 

 

2.9.

Вища математика

 

 

4.11.

Фінанси і кредит

 

 

 

 

 

 

 

4.12.

Філософські науки

 

 

 

 

 

 

 

4.13.

Соціологія, політологія, право

 

 

 

 

 

 

4.14.

Українознавство

 

 

 

 

 

 

 

4.15.

Іноземні мови

 

 

 

 

 

 

 

 

4.16.

Педагогіка та психологія, мова та культура

 

ХVІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ

«Наукові розробки молоді на сучасному етапі»

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Матеріали мають бути представлені по електронній пошті, рекомендовані до друку науковим керівником, ретельно оформлені у вигляді готовому до друку. Мова – українська, англійська.

 

Обсяг     -     дві   повні   сторінки   формату  А4.   Кількість   співавторів   не   більше                     трьох.

Не більше двох тез одного автора у збірці.

 

Шрифт - Times New Roman (звичайний), розмір шрифту – 12 пт., назва тез - Times New Roman (жирний, великими літерами), розмір шрифту -12 пт.. Підписи під малюнками, таблиці - Times New Roman (звичайний), розмір шрифту -10 пт.

 

Приклад подачі інформації в тезах наведено тут.

 

Заявка на участь в конференції тут.

Організаційні внески в розмірі 50 грн. (з ПДВ) приймаються до 26 квітня 2018 року.

Організаційний внесок включає розміщення матеріалів тез у збірнику.

 

Банківські реквізити для перерахування оргвнеску:

Одержувач: Київський національний університет технологій та дизайну, р/р 31252228103551, МФО 820172, Банк ДКС, ЄДРПОУ 02070890.

Призначення платежу: за участь у конференції «Наукові розробки молоді на сучасному етапі», П.І.Б (першого за списком автора)

Витрати на проїзд, проживання та харчування – за рахунок коштів учасників.

 

Контакти:

01011, Київ, вул. Немировича-Данченка, 2,

Київський національний університет технологій та дизайну,

1-ий корпус, каб. 1-0250 (оргкомітет конференції молодих вчених та студентів).

тел. оргкомітету: (044) 256-84-27

e-mail: conference.knutd@gmail.com

До зустрічі на конференції!

Комментарии