Форум наукових ідей
1
0
36931

19 листопада 2014 року викладачі кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки провели Міжнародну конференцію «Молодий науковець XXI століття».

З вітальним словом виступили проректор з науково-педагогічної та навчально-виховної роботи М. І. Стрюк, декан факультету інформаційних технологій А. І. Купін, завідувач кафедри З. П. Бакум.

Колектив кафедри усвідомлює важливість всеукраїнського й міжнародного обміну педагогічним досвідом, потребу формування конкурентоздатного працівника. Професорсько-викладацький склад кафедри одним з основних виховних завдань вважає сприяти спілкуванню талановитої молоді, що прагне креативно розв’язувати актуальні проблеми. Тематика наукових праць учасників конференції з Республіки Камерун, Королівства Марокко, Азербайджану, Туркменістану, України (Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, Університет менеджменту освіти НАН України, Національний університет ДПС України, Національний авіаційний університет) визначила напрямки роботи конференції: гуманізація та гуманітаризація освіти як чинник творчого розвитку майбутнього фахівця, психолого-педагогічні проблеми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, проблеми підготовки гірничих інженерів, мовну особистість майбутнього фахівця, інновації в техніці й економіці. Наукові керівники студентів-іноземців доценти Л. Морозова, В. Лук’янова (Харківський національний університет радіоелектроніки) висловили вдячність за високий професійний і методичний рівень конференції, динамічність роботи пленарного й секційного засідань, змістовність та інформаційність наукових досліджень. Гості конференції відзначили виступи К. Польгун – «Проблема взаємодії студентів з обмеженими фізичними можливостями з одногрупниками та викладачами», Л. Цвіркун – «Проблема графічної підготовки гірничого інженера» (наук. кер. – З. П. Бакум, д. пед. н., професор), Є. Лісовцева – «Психологічні особливості становлення лідера в навчальній групі юнаків» (наук. кер. – О. В. Тарасова, к. психол. н., доцент).

Конференція пройшла в теплій, дружній атмосфері, сповненої радості наукового спілкування.

Інформацію підготувала д.філол.н., доцент кафедри ІПМП Вірченко Т. І.

Комментарии