ДО ДНЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВ
0
0
95

26 вересня відзначають День Європейських мов як спосіб підтримки мовного різноманіття, двомовності кожного європейця, зміцнення взаєморозуміння та взаємоповаги до європейських мов і культур.

Цього року заходи, присвячені святкуванню, було перенесено до навчальних аудиторій. Тому відкрите заняття з Ділової англійської мови, яке провела завідувач кафедри іноземних мов Голівер Н.О. у групі ІПЗ-19м на тему «Мова та сучасний світ», мало на меті привернення уваги до мовного і культурного різноманіття Європи і нових можливостей вивчення мов.

У процесі підготовки до показового відкритого заняття було проаналізовано рівень знань студентів, визначено кінцеві результати з формування компетентностей (дебатувати, аналізувати, творчо виконувати поставлені завдання, критично мислити), а також методи, прийоми та засоби для їх досягнення.

Заняття почалося з дискусії на тему: «Роль мови у сучасному суспільстві», під час якої було реалізовано найважливішу вимогу комунікативної методики, а саме: індивідуалізацію навчання і розвиток мотивованої мовної діяльності студентів.

Під час презентацій студенти мали можливість активно і творчо представити своє бачення мовної картини світу. Теми презентацій “How the Language We Speak Affects the Way We Think” (Печєнін Радіон), “The Tower of Babel” (Щербина Володимир), “Human languages vs programming languages” (Яловий Кирило) , “What if the language were the only one?” (Шевців Нікіта) зацікавили присутніх та викликали жваву дискусію.

Серед інтерактивних форм навчання було обрано перегляд автентичного відеоматеріалу TED презентації “Learning a language will change your life for Good” з виконанням лексичних вправ, направлених на формування навичок Public speaking (публічних виступів) з подальшим доповненням теми власними коментарями.

Активні методи навчання включали використання іншої мови – Body language (мови тіла), що мало емоційний вплив на студентів та зняло комунікативні бар’єри.

Доброзичлива атмосфера, яка була створена викладачем, дала змогу студентам почуватися вільно і невимушено, що в свою чергу дозволило краще засвоїти матеріал і розвинути творчі здібності. Загалом, вивчаючі мови інших народів, ми розширюємо свою картину світу, тому що мова надає можливості пізнання інших народів та їхніх культур. 


 

 

Комментарии