Дистанційне навчання у Криворізькому національному університеті
0
0
182

Дистанційне навчання – форма навчання, що являє вищий технологічний рівень підготовки фахівців в інформаційному суспільстві, який відображає нову філософію освіти, реалії постіндустріальної культури, що стали причиною зміни парадигми навчання в умовах інформатизації суспільства і глобалізації дедукаційних процесів.
(С. Сисоєва, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України)

У Криворізькому національному університеті запроваджено карантин (на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року та листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-154 від 11 березня 2020 року).
На період карантину освітній процес у Криворізькому національному університеті переведено в дистанційний режим.
Сучасне дистанційне навчання розуміють як інноваційну форму здобуття вищої освіти, що ґрунтується на використанні комп’ютерних і телекомунікаційних технологій, основне призначення якої – підвищення якості навчання.
Так, поточні заняття (лекційні, практичні тощо) в університеті проводяться із застосуванням дистанційних технологій. З метою забезпечення безперервності освітнього процесу на період карантину викладачі та куратори академічних груп підтримують зв’язок зі студентами, використовуючи доступні онлайн технології (Moodle, Google Сlassroom, Skype, Google Hangouts Meet, Zoom Video Communications та інші).
За умов дистанційного навчання викладачі керують процесом використання технологій, створюють нові навчальні засоби для збагачення педагогічних технологій та підвищення результатів у напрямку самовдосконалення студентів. Навчальний процес відбувається з адаптуванням новітніх досягнень роботи з інформацією за постійного співробітництва, що є запорукою успішної співпраці учасників навчально-пізнавального процесу. Викладачі надають теоретичні матеріали студентам для опанування (відеолекції, методичні посібники), питання для самоперевірки, завдання, задачі, форми контролю тощо, проводять онлайн консультації. Комунікація зі студентами налагоджена також через створені групи в сучасних месенджерах. Декани кожного з восьми факультетів нашого університету підготували списки студентів академічних груп із зазначенням телефонів та електронних адрес, надали цю інформацію викладачам для організації інтерактивного зв’язку зі студентами.
Професорсько-викладацький склад Криворізького національного університету здійснює підсумковий контроль (заліки, екзамени, захист курсових проектів або робіт) дистанційно із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів вищої освіти. При цьому використовується запис (фіксація) процесу спілкування викладача та студента: онлайн тестування (на базі платформ Moodle, Google Сlassroom та інших); опитування студентів із застосуванням відеозв’язку (на базі Skype, Google Hangouts Meet, Zoom Video Communications та інших). Також спілкування викладачів зі студентами здійснюється за допомогою телефону, електронної пошти, месенджерів Telegram, Viber, Discord.
Заповнення індивідуальних навчальних планів (залікових книжок) студентів перенесено на після карантинний період.
Заняття з підготовчих курсів до складання ЗНО також переведено на дистанційний формат навчання з використанням наявних інформаційно-комунікаційних ресурсів. Викладачі сформували освітнє наповнення дисциплін, де розмістили матеріали лекцій, відеолекції, навчальні відео, тести. Зворотній зв’язок із майбутніми абітурієнтами забезпечується з використанням можливостей електронної пошти, соціальної мережі Facebook, месенджерів та інших телекомунікаційних засобів. Наприклад, для засвоєння матеріалів з математики та історії України викладачі підготували власні відеолекції, які розміщені у відкритому доступі на YouTube.
З метою удосконалення корпоративних ІТ-засобів Криворізького національного університету були проведені переговори з компанією Google, за результатами яких 7 січня 2020 року Google надала доступ нашому університету до системи G Suite for Education. Поміж переваг цієї системи варто відзначити те, що для навчальних закладів сервіси надаються безкоштовно. Відповідно, корпоративна пошта університету працює у безперебійному режимі на основі сервісу Gmail, а викладачі використовують хмарне сховище Google Disk із необмеженим обсягом зберігання інформації; Google Calendar дає змогу планування оперативних нарад, заходів, засідань кафедр із своєчасним нагадуваннями у смартфонах співробітників.
Викладачами факультету інформаційних технологій для науково-педагогічних працівників університету та студентів проводяться щотижневі вебінари на платформі YouTube, де розглядаються питання організації дистанційного навчання за допомогою системи Google Classroom та сервісів G Suite for Education (Google Meet, Gmail, Google Документи, Google Таблиці, Google Сайти тощо).
Загалом Криворізький національний університет успішно працює у дистанційному режимі, забезпечуючи здобувачам вищої освіти високий рівень якості знань. Проте, на жаль, карантин також уніс певні корективи у творче життя студентського активу. Адміністрація та студентське самоврядування університету не вбачають можливостей проведення «Студентської Весни» цього навчального року. Тому маємо надію, що «Студентська Осінь» подарує всім нагоду насолодитись неймовірними талантами наших обдарованих студентів.

Іван МУЗИКА, в.о. декана факультету інформаційних технологій, доцент;
Владислав ЧУБАРОВ, проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи
Криворізького національного університету;
Світлана ХОЦКІНА, в.о. завкафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, доцент.

Комментарии