27 січня 2018 року пройшов день відкритих дверей університету та профорієнтаційних зустрічей на факультеті інформаційних технологій
0
0
164

Цього дня наш факультет привітно вітав у стінах університету учнів Криворізьких загальноосвітніх шкіл – 40; 43; 51; 66; 74; 88; 91; 105; 115; 118; 124; 129 (загалом 67 учнів).

Присутні мали змогу ознайомитися із ґрунтовною презентацією підготовки фахівців на факультеті інформаційних технологій деканом, к. т. н., доц. Чубаровим Владиславом Анатолійовичем. Під час розповіді акцентовано увагу на українській ІТ-індустрії, що розвивається швидкими темпами, яка за підсумками року посіла третє місце у структурі експорту послуг з України. Зазначалося, що нині галузь вимірюється обсягами залучених ІТ-фахівців, обсягами експортної виручки та кількістю сплачених податків до державного бюджету країни. Так, у 2017 році кількість спеціалістів сфери розробки інформаційних технологій склала понад 110 тисяч програмістів (за прогнозами експертів їх кількість в Україні щороку зростатиме). Це пов’язано передовсім з тим, що українські розробники мають високу ІТ-експертизу, високотехнологічну освітню базу для створення технологічних продуктів відомих світових брендів та компаній.

Програмою подальших профорієнтаційних зустрічей було передбачено презентації спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців випусковими кафедрами ФІТ: галузі знань 12 «Інформаційні технології» (спеціальності: 121 – Інженерія програмного забезпечення; 122 – Комп’ютерні науки; 123 – Комп’ютерна інженерія); галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» (спеціальність: 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології); галузі знань 01 «Освіта» (спеціальність: 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології).

У процесі профорієнтаційних зустрічей учні побували у спеціалізованих лабораторіях кожної випускової кафедри.

Під час екскурсії лабораторіями кафедри комп’ютерних систем і мереж продемонстровано цьогорічні макети пристроїв, що зібрані студентами (у рамках грантових програм EduNet). Абітурієнтам була надана можливість на власні очі побачити фінальні результати навчання у вигляді магістерських і курсових робіт. Присутні мали нагоду спілкування не лише із завідувачем кафедри проф. Купіним Андрієм Івановичем та викладачами, але й зі студентам старших курсів, які нещодавно стояли перед проблемою вибору майбутньої спеціальності.

У лабораторії мікропроцесорної техніки та промислових контролерів кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій доцент, к. т. н. Рубан С. А. презентував спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології та 122 – Комп’ютерні науки. Абітурієнти дізналися про підготовку фахівців для проектування, впровадження, експлуатації та дослідження систем автоматичного керування та їх елементів. На кафедрі працюють висококваліфіковані викладачі, які, крім наукових знань, мають виробничий досвід. Тому значна увага у навчальному процесі приділяється методам створення, дослідження та використання приладів у галузі інформаційних технологій, пристроїв для обробки даних і керування. Також для навчання та наукових досліджень широко використовуються комп’ютерні технології та мікропроцесорна техніка.

Присутні ознайомилися з лабораторією, яка обладнана сучасними промисловими контролерами, інтелектуальними реле, перетворювачем частоти, панелями керування, промисловими мережами передачі даних та іншими пристроями автоматики відомих компаній (Schneider Electric, Festo, Siemens). Студенти працюють із сучасними пристроями під час проведення лабораторних і практичних занять із профільних дисциплін  («Мікропроцесорна техніка», «Програмування контролерів», «Автоматизація типових технологічних процесів керування» тощо).

У лабораторії автоматизації виробничих процесів к. т. н., доценти Шолох С. М. і Лобов В. Й. представили оснащення стендів для управління конвеєрними стрічками, обліку електроенергії, управління асинхронним електродвигуном, водопостачання, теплових процесів, тощо, які реалізовані з використанням сучасної елементної бази та промислових контролерів. Продемонстрували діюче обладнання фірми Фесто, а студенти-магістри спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології гр. АКІТ-17-м Даць Андрій і Донченко Олексій продемонстрували роботу стенду для дослідження газоповітряних потоків, виконаного в рамках студентської роботи: «Моделювання і розробка лабораторної установки для дослідження газоповітряних потоків турбомеханізмів» під керівництвом канд. техн. наук, доц. Лобова В’ячеслава Йосиповича.

Значущим аспектом підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» на кафедрі моделювання та програмного забезпечення є специфіка навчально-пізнавальної взаємодії, спрямована на проектування, розробку, супровід та використання різних видів програмного забезпечення. Майбутні фахівці оволодівають декількома мовами програмування, новітніми інструментальними засобами, технологіями створення та супроводження програмного забезпечення, професійно оволодівають сучасними операційними системами, комп'ютерною архітектурою та мережами.

У процесі презентації підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології) кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки зазначено, що здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій. Студенти оволодівають інженерними знаннями та вміннями комп’ютерної галузі; навичками створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методиками викладання фахових дисциплін та мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у закладах вищої освіти.

У процесі презентації кафедри іноземних мов випускники шкіл мали змогу ознайомитись з основними напрямами професійно зумовленого навчання іноземним мовам, платформою дистанційного навчання Moodle, клубами кафедри, поміж яких євроклуб Stream, Movie Club, Дебат-клуб. Випускникам та їх батькам представили науково-методичне та технічне обладнання кафедри, що забезпечує володіння іноземними мовами загалом та іноземною мовою професійного спрямування зокрема.

Дякуємо активній творчій співпраці креативного та ініціативного колективу співробітників та студентів факультету інформаційних технологій!

Комментарии