Новини вченої ради

Члени вченої ради факультету:
 1. Музика І. О. – в. о. декана факультету, доцент, канд. техн. наук – голова вченої ради.
 2. Бугра А. В. – заступник декана, старший викладач кафедри вищої математики, канд. пед. наук – заступник голови вченої ради.
 3. Ланова І. В. – старший викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки – секретар вченої ради.
 4. Хоцкіна С. М.  – в. о. завкафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, канд. пед. наук, доцент.
 5. Стрюк А. М.  – в. о. завкафедри моделювання та програмного забезпечення, доцент, канд. пед. наук.
 6. Голівер Н. О.  – завкафедри іноземної мови, доцент, канд. пед. наук.
 7. Купін А. І. – завкафедри комп’ютерних систем та мереж, професор, д-р техн. наук. 
 8. Моркун Н. В. – завкафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, професор, д-р техн. наук. 
 9. Азарян А. А. – професор кафедри моделювання та програмного забезпечення, професор, д-р техн. наук. 
 10. Стецкевич В. В.  – професор кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, професор, д-р іст. наук. 
 11. Тарасова О. В. – доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, доцент, канд. психол. наук. 
 12. Рубан С. А. –  доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, доцент, канд. техн. наук.
 13. Тиханський М. П. – доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, доцент, канд. техн. наук. 
 14. Сьомочкіна С. В. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж, доцент, канд. техн. наук. 
 15. Соколова С. В. – доцент кафедри іноземних мов, доцент, канд. пед. наук. 
 16. Козіков А. В. – старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення, голова профбюро факультету. 
 17. Рябчина Л. С. – асистент кафедри комп’ютерних систем та мереж.
 18. Абрамова А. О. – студентка академічної групи КІ-17, голова студентської ради факультету. 
 19. Кравченко О. В. – студентка академічної групи КН-17.