Новини вченої ради

Члени вченої ради факультету:
 1. І. О. Музика – декан факультету, доцент, канд. техн. наук, голова вченої ради.

 2. Тарасова О.В. – в. о. член ради

 3. Ланова І. В. – старший викладач кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки – секретар вченої ради.

 4. Бугра А.В. – старший викладач кафедри вищої математики, заступник декана, кандидат пед. наук

 5. Купін А. І. – завкафедри комп’ютерних систем та мереж, професор, д-р техн. наук.

 6. Моркун Н.В. – завкафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, професор, д-р техн. наук.

 7. Голівер Н.О.  – завкафедри іноземної мови, доцент, канд. пед. наук. 

 8. Стрюк А.М.  – в. о. завкафедри моделювання та програмного забезпечення, доцент, канд. пед. наук.  

 9. Азарян А.А. – професор кафедри моделювання та програмного забезпечення, професор, д-р техн. наук.

 10. Стецкевич В.В.  – професор кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, професор, д-р іст. наук.

 11. Хоцкіна С.М.  – в. о. завідувача кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки, кандидат пед. наук, доцент.

 12. Рубан С.А. –  доцент кафедри автоматизації, комп’ютерних наук і технологій, канд. техн. наук.

 13. Сьомочкіна С.В. – доцент кафедри комп’ютерних систем та мереж, доцент, канд. техн. наук.

 14. Соколова С.В. – доцент кафедри іноземних мов, канд. пед. наук.

 15. Зубкевич В.Ю. – старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення, канд. техн. наук.

 16. Козіков А.В. – старший викладач кафедри моделювання та програмного забезпечення, голова профбюро факультету.

 17. Івченко Р.А. – аспірант кафедри комп’ютерних систем та мереж.

 18. Кравченко О.В. – студентка академічної групи КН-17.