123 – Комп’ютерна інженерія

(бакалавр, магістр)

Студенти цієї спеціальності отримують ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку в галузі:

 • архітектури комп’ютерів, паралельних та розподілених комп’ютерних систем та мереж;
 • розробки системного та прикладного програмного забезпечення із застосуванням сучасних мов програмування (зокрема, C/С++, С#, JAVA, PHP, Assembler, VHDL тощо); розробки Web-сторінок, сайтів, мобільних платформ та мережного програмного забезпечення;
 • діагностування технічного стану комп’ютерної техніки, мереж та систем;
 • системного адміністрування WindowsServer, UNIX (FreeBSD, Linux), Web-серверів, хмарних середовищ та баз даних;
 • побудови, налагодження та експлуатації комп’ютерних мереж (Routing and Switching), PLC-Net тощо.

Робота, яку зможуть виконувати:

 • працювати із сучасними операційними системами (WindowsServer, UNIXFreeBSD, Linux) та телекомунікаційними мережами (Internet, Intranet, IoT);
 • налагоджувати мережеве обладнання: комутатори та маршрутизатори;
 • програмувати мовами С, С++, С#, , JAVA, PHP, Assembler, VHDL;
 • працювати з базами даних.

Зможуть обіймати посади:

 • системного адміністратора;
 • інженера із комп’ютерних систем;
 • інженера-програміста;
 • інженера із застосування комп’ютерів;
 • інженера-системотехнік.

Можлива додаткова сертифікація за курсами:

 • Основи інформаційних технологій – IT Essentials (Cisco).
 • Основи комп’ютерних мереж D-Link.
 • Маршрутизація та комутація в комп’ютерних мережах – CCNA Routing and Switching (Cisco).
 • Структуровані кабельні системи Panduit (оптичні та мідні).

Відмінності від інших спеціальностей ФІТ:

У процесі підготовки фахівців спеціальності 123 –  комп’ютерна інженерія – поряд із вивченням засобів програмування високого та низького рівнів різними мовами зосереджено значну увагу на вивченні архітектури, апаратних засобів, комп’ютерної схемотехніки та системотехніки, а також телекомунікаційних, мережевих та web-технологіях.