Кафедра професійної та соціально-гуманітарної освіти

Корпус № 1

Приміщення: закріплені за кафедрою: 436, 437, 438, 439, 445, 449

Викладацька кафедри – 441 аудиторія

Кабінет завідувача – 442 аудиторія

Тел. (056) 409-06-05

Електронна адреса  psgo@knu.edu.ua

Посилання на сайт кафедри psgo.knu.edu.ua 

Завідувач кафедрою: 

Хоцкіна Світлана Миколаївна – в. о. завідувача кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти, доцент кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти, кандидат психологічних наук, доцент.

Про кафедру:

Штат кафедри – 12 викладачів: професор В. В. Стецкевич; доценти О. В. Тарасова, О. В. Пасічна, А. Л. Савченко, С. М. Хоцкіна, О. М. Кадол; старші викладачі Я. С. Гладир, І. В. Ланова, Т. В. І. Суховенко; викладачі В. В. Ткачук, Ю. Ю. Фасольняк. Забезпечують діяльність кафедри старший лаборант Л. О. Виговська й лаборант Л. В. Соколовська.

Кафедра успішно пройшла ліцензування (травень 2017 р.) на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти (започаткування нової спеціальності) з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня. Отримано ліцензію на освітню діяльність до 50 осіб – підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним ступенем «магістр» зі спеціальності 015 «Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)». Галузь знань 01 «Освіта».

 

Форма навчання: денна та заочна.

Загальний обсяг Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи − 90 кредитів ECTS; термін навчання − 1 рік 4 місяці.

Ліцензійна справа відповідає Тимчасовому стандарту вищої освіти, освітньо-професійній програмі зі спеціальності 015 «Професійна освіта (спеціалізація – комп’ютерні технології)».

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності освітньо-кваліфікаційного ступеня бакалавра.

Кафедра здійснює підготовку фахівців з галузі знань

Кафедра здійснює підготовку фахівців з галузі знань 01 «Освіта» за освітньо-кваліфікаційними ступенями «бакалавр» і «магістр» за спеціальностями:

015 – Професійна освіта (спеціалізація – Цифрові технології).

015 – Професійна освіта(спеціалізація – Енергетика, електротехніка та електромеханіка).

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – Цифрові технології) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та інженерної галузі комп’ютерних технологій. Студенти оволодівають інженерними компетенціями комп’ютерної галузі; навичками створення та використання різноманітних комп’ютерних технологій під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методики викладання фахових дисциплін, тож згодом мають право викладати комп’ютерні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.

 

У процесі підготовки фахівців спеціальності 015 – Професійна освіта (спеціалізація – Енергетика, електротехніка та електромеханіка) здійснюється підготовка подвійної спеціалізації: педагогічної та галузевої – електротехнології та електромеханіка. Студенти оволодівають компетенціями електротехнічної галузі під час управління та навчання; отримують ґрунтовну психолого-педагогічну підготовку. Паралельно опановують методики викладання фахових дисциплін, тож згодом мають право викладати електротехнічні, електромеханічні та психолого-педагогічні дисципліни у вищих навчальних закладах.

        

Наукова діяльність науково-педагогічних працівників кафедри

Викладачі кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти працюють над комплексною темою «Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів». Основні напрями дослідження комплексної теми:

–       вивчення стану та розроблення сучасних методик підготовки майбутніх інженерів-педагогів; проблеми упровадження інноваційних технологій у процес навчання; розроблення теоретико-методичних засад формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів; психологічні засади підготовки педагогів професійного навчання (Т. С. Сулима, О. В. Тарасова, В. В. Ткачук, С. М. Хоцкіна);

–       формування мовної особистості майбутнього інженера-педагога, технологія навчання української мови як іноземної, російської мови як іноземної (Я. С. Гладир, І. В. Ланова, Т. В. В. Пасічна, А. Л. Савченко);

–       збереження пам’яті про війну та використання мемуарних і документальних джерел у наукових дослідженнях і виховній роботі (В. В. Стецкевич, О. М. Кадол, Ю. Ю. Фасольняк).

         У 2017-2018 навчальному році викладачі кафедри взяли участь у 45 конференціях, із них:у 7 міжнародних конференціях, проведених за межами України; у 24 міжнародних конференціях, проведених у межах України; у 11 Всеукраїнських конференціях; у 3 регіональних наукових конференціях.За минулий навчальний рік викладачами кафедри було опубліковано 89 робіт.

У травні 2018 р. колектив авторів під керівництвом проф. В. В. Стецкевича презентував книгу «Кривий Ріг: Пам’ять міста 1941–1945 рр. у документах і матеріалах». Видання є продовженням книги «Кривий Ріг: лихоліття 1941-1945 рр.», виданої у 2016 р.; задумані вони були як єдине ціле в межах наукового проекту «Кривий Ріг: Пам’ять міста від витоків до сьогодення». У книзі «Кривий Ріг: Пам’ять міста 1941–1945 рр. у документах і матеріалах» науковцями, краєзнавцями й ентузіастами-пошуковцями висвітлено історіографічну картину війни 1941-1945 рр. на криворізькій землі.

На кафедрі функціонують проблемні групи та предметні гуртки. Під керівництвом викладачів кафедри студенти виконують курсові, дипломні та магістерські роботи, пишуть статті, готують виступи для участі в конференціях.

 

Історія кафедри

Історія створення кафедри бере свій початок у 1962 р., коли почалося викладання російської мови для перших іноземних студентів, які прибули з Куби. У зв’язку з подальшим зростанням їх кількості в 1981 р. на базі секції російської мови при кафедрі іноземних мов було створено кафедру російської мови як іноземної. Очолив кафедру кандидат філологічних наук, доцент Івашко Володимир Андрійович.

З 1986 р. керівництво кафедрою здійснювала кандидат педагогічних наук, доцент Січкар Ганна Юріївна. У 1993 р. для забезпечення психолого-педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів було створено кафедру інженерної педагогіки на чолі з кандидатом історичних наук, доцентом Стрюком Миколою Івановичем.

Кафедру української та російської мов було створено на базі кафедри російської мови як іноземної в 1996 р. У 2001 р. викладачі кафедри інженерної педагогіки ввійшли до складу кафедри інформатики, автоматики і систем управління. У 2002 р. за наказом ректора Криворізького технічного університету було створено кафедру інженерної педагогіки та мовної підготовки, яку 2004 р. очолила кандидат педагогічних наук, доцент Сушенцева Лілія Леонідівна.

Протягом 2008-2017 рр. керівництво кафедрою здійснювали кандидат педагогічних наук, доцент Максименко Ірина Григорівна; доктор педагогічних наук, професор Бакум Зінаїда Павлівна; доктор педагогічних наук, професор Семеріков Сергій Олексійович. У 2016 р. до складу кафедри професійної та соціально-гуманітарної освіти ДВНЗ «Криворізький національний університет» приєдналися викладачі кафедри історії. У 2017 р. кафедру очолила кандидат психологічних наук, доцент Тарасова Олена Володимирівна. У складі кафедри 12 штатних викладачів і 2 лаборанти.