Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Корпус № 1

Приміщення: закріплені за кафедрою: 375, 372, 380, 368, 379

Тел. (056) 409-17-20

Електронна адреса  ksm@knu.edu.ua

Посилання на сайт кафедри http://ksm.knu.edu.ua/

Завідувач кафедри: 

Купін Андрій Іванович – доктор технічних наук, професор, декан факультету інформаційних  технологій. Завідувач  кафедри з 2007 р.   

Про кафедру:

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ) була створена відповідно до наказу ректора Криворізького технічного університету № 301 від 17 жовтня 2007 р. Зараз до складу кафедри входять 10 штатних викладачів: доктори технічних наук, професори Купін А.І., Моркун В.С.; кандидати технічних наук, доценти Чубаров В.А., Сьомочкина С.В., Вдовіченко І.Н., Музика І.О., Кузнєцов Д.І.; старші викладачі кандидат технічних наук Кумченко Ю.О., Маркова О.М.; асистент Сенько А.О. Крім того, до навчального процесу залучено (за сумісництвом) визнаних фахівців галузі інформаційних технологій із провідних закладів вищої освіти України – докторів технічних наук, професорів Кривулю Г.Ф. та Руденка О.Г. – із Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) та Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (ХНЕУ), кандидатів технічних наук, доцентів Іщенка М.О., Даніліну Г.В., Савицького О.І., Юрка Ю.В. Також в якості сумісника асистентом на кафедрі працює Костенко В.В. Аспіранти кафедри Івченко Р.А., Піддубний Б.А. та Мисько Б.С. Допоміжний персонал кафедри – старший лаборант Басюк Л.Б. та інженер Довгаль В.М.

Завідувач кафедри з 2007 р. професор Купін А.І.

Кафедра КСМ є випусковою з галузі знань «Інформаційні технології» зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». Кафедра забезпечує навчальну підготовку за ступенями вищої освіти (СВО) «бакалавр» та «магістр». Навчальна діяльність регламентується ліцензіями та сертифікатами про акредитацію Міністерства освіти і науки України (НД-ІІ № 0456170 від 30.11.2012 р., НД-ІІІ № 0456825 від 05.06.2013 р., НД-ІV № 0459142 від 08.11.2013 р.). Підготовка бакалаврів здійснюється за денною та заочною формою навчання з ліцензованим обсягом 50/50 осіб. Ліцензійний обсяг магістратури складає 20 осіб для очної та заочної форм навчання.

 З 1 вересня 2016 року здійснюється набір абітурієнтів на навчання за всіма СВО (бакалавр та магістр) на спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 266 від 29.04.2015 р.

Склад кафедри: 

Для забезпечення навчального процесу активно застосовується сучасне лабораторне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення провідних світових компаній і брендів, зокрема: Cisco, D-Link, Vinet, Panduit, ATMEL, Schneider Electric, Phoenix Contact, IBM, Microsoft, Neuromatrix тощо.

На кафедрі відкрито аспірантуру за окресленим напрямом під керівництвом професора Купіна А.І. та доцента Чубарова В.А. за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

Кафедра КСМ є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій (ФІТ), який є факультетом загальноуніверситетського підпорядкування ДВНЗ «Криворізький національний університет».

Офіційний сайт кафедри: http://ksm.knu.edu.ua/