Кафедра іноземних мов

Корпус № 1

Приміщення закріплені за кафедрою: 530, 531, 534

Тел. (056) 409-06-49

Електронна адреса  im@knu.edu.ua

 

Завідувач кафедри: 

Голівер Надія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, завідувач кафедри з 2001 року.

Про кафедру:

Колектив кафедри складається з 17 осіб, серед яких 6 кандидатів педагогічних наук, 7 старших викладачів, 3 викладачі та 1 лаборант.

Педагогічний колектив кафедри викладає англійську, німецьку та французьку мови для студентів усіх форм навчання, аспірантів і здобувачів.

Кафедра має потужну матеріально-технічну базу: сучасну мультимедійну лабораторію, 4 студії, які обладнані відео- та комп’ютерними комплексами.Кафедра іноземних мов активно впроваджує інноваційні технології викладання іноземних мов у навчальний процес. Мультимедійна лабораторія організована на кафедрі іноземних мов КТУ в 2003 році як спеціалізований науково-навчальний центр з розробки й упровадження сучасних інтенсивних методик і технологій у навчальний процес.

Базою даних для мультимедійної лабораторії є створений нашими викладачами пакет прикладних програм і навчальних модулів, що складається з понад 50 програмних продуктів. Активно впроваджується методика дистанційного навчання, зокрема на базі платформи «Moodle». 
На кафедрі працює студентський англійський клуб «Стрім», діяльність якого полягає у встановленні дружніх зв’язків із молоддю різних країн світу, у проведенні тематичних вечорів і організації зустрічей з громадянами США, Великої Британії й Австралії.
Застосування традиційного підходу та новітніх технологій, пов’язаних з комп’ютеризацією навчального процесу, сприяє тому, що більшість студентів університету глибоко опановують іноземні мови та використовують їх у своїй подальшій успішній кар’єрі.

Кафедра іноземних мов є одним зі структурних підрозділів факультету інформаційних технологій ДВНЗ «Криворізький національний університет». Діяльність кафедри органічно поєднується з науково-освітніми завданнями університету. Викладацький склад забезпечує формування, розвиток і вдосконалення комунікативних компетенцій студентів, аспірантів, здобувачів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання трьома іноземними мовами: англійською, німецькою та французькою. Навчально-виховний процес забезпечується висококваліфікованим викладацьким колективом, у складі якого 5 доцентів, 4 старших викладача, 5 викладачів та 1 лаборант. Завідувач кафедри іноземних мов – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри, Відмінник освіти України Голівер Надія Олексіївна – автор понад 120 наукових та науково-методичних праць із проблематики організації високотехнологічного навчального процесу та методики викладання іноземних мов.

Мовну підготовку майбутніх фахівців підкріплено потужною матеріально-технічною базою. На кафедрі діють три студії з вивчення іноземних мов, оснащенні аудіо- та відеотехнікою. Упровадження новітніх технологій здійснюється також на базі мультимедійної лабораторії (ауд. 538), спеціалізованого науково-навчального центру з розроблення та впровадження сучасних інтенсивних методик та технологій у начальний процес. Для забезпечення стабільної роботи під час проведення навчальних занять усі робочі місця студентів та

викладачів організовано у локальну мережу з можливістю виходу в INTERNET. Створений викладачами кафедри пакет прикладних програм та навчальних модулів містить понад 70 програмних продуктів. 

Науково-дослідна робота

 

Кафедра іноземних мов співпрацює з українськими та закордонними науковими установами й організаціями, зокрема з Українською спілкою германістів вищої школи, заснованою у 2004 р. Керівництво та члени Спілки беруть активну участь в організації конференцій на базі кафедри, обмінюються інформацією щодо актуальних наукових проблем. Кафедра регулярно отримує Інформаційний бюлетень УСГВШ, в якому повідомляється про нові наукові здобутки в дослідженні та викладанні германських мов; здійснюється координація наукових інтересів фахівців, розміщується важлива інформація з проблем германістики.

Поряд з активною участю в роботі Спілки кафедра систематично проводить міжнародні науково-практичні конференції «Іноземна мова як засіб мобільності майбутніх фахівців», співорганізаторами яких є Новий університет Букингемшир (Велика Британія), Леонський університет (Іспанія), Університет Гранади (Іспанія), ДВНЗ «Національний гірничий університет» (Україна), ПАТ «ArcelorMittal Кривий Ріг» (Україна),  Молодіжний виконком Кривбасу, Федерація обміну Франція-Україна, Українська спілка германістів вищої школи.

 

«Печа Куча»

Цього року на баз кафедри іноземних мов відбулася студентська конференція «Печа Куча» на тему: «Відкриваючи світ нових можливостей», спрямована на розвиток мовних навичок студентів. Журі заслухало 10 спікерів, які виступили з презентаціями на різні теми. Перше місце посів Шадрін Леонід (гр. ПЗАС-15-1); 2 місце – Івакіна Олена (гр. Ф-16-1); 3 місце – Гусак Анна (гр. ЕП-15-1).

Результатом співпраці з Федерацією обміну Франція-Україна є організація щорічного стажування студентів та викладачів університету у Франції та заснування студентського франкофонного театру «KiOreCru», який регулярно представляє нові вистави французькою мовою. Роботою театру разом зі старшим викладачем кафедри О. П. Георгієвою керує волонтер-викладач, член Федерації обміну Франція-Україна Катрін Лавердан.

 

На кафедрі працюють декілька студентських клубів: Євроклуб «Stream», «Debate-club», «Movie-club».

 «Дебат-клуб»

 Дебати проводяться на базі кафедри іноземних мов ДВНЗ «Криворізький національний університет» у форматі дебатів Карла Поппера. Члени клубу обговорюють актуальніта водночассуперечливіпроблеми, акцентуючи на розвитку навичок критичного та аналітичногомислення, толерантного ставлення до визнання різних позицій.

Така діяльність сприяє вдосконаленню комунікативних вмінь та навичок публічного виступу, аналізу проблем, аргументування й узагальнення. Окрім цього дебатування щодо різних аспектів сучасного життя формує світогляд та поглиблює розуміння дійсності.