Кафедра автоматизації комп'ютерних наук і технологій

Головний корпус

ДВНЗ«Криворізький національний університет», вул. Віталія Матусевича, 11, кабінети 249, 246

Тел. (056) 409-06-35.

Електронна адреса - aknt@knu.edu.ua 

Сайт кафедри -  aknt.knu.edu.ua 

Facebook:  facebook.com/aknt.knu/

Завідувач кафедрою:

Моркун Наталя Володимирівна -  завідуач кафедри автоматизації,комп`ютерних наук і технологій, д-р.техн.наук., професор.

Телефон: (0564) 409-06-39

E-mail: nmorkun@knu.edu.ua

Scopus Author ID: 56198508200

ORCID ID: 0000-0002-1261-1170

Про кафедру:

Кафедра АКНТ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями 122 «Комп'ютерні науки» та 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології».

Основними напрямками спеціальності 122 «Комп'ютерні науки» є: інтеграція знань в області комп'ютерних наук, програмного забезпечення, баз даних і знань, інформаційної підтримки для прийняття рішень, інформатизації сучасних бізнес-процесів для виконання IТ-проектів і програм. Перевага спеціальності 122 полягає у тому, що спеціальність має найбільш широкий спектр дисциплін з інформаційних технологій для підготовки бакалаврів, які володіють навичками в чотирьох основних напрямках: алгоритмічне мислення, моделювання, програмування і проектування систем.

Основними напрямками спеціальності 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» є: створення, впровадження, налагодження та обслуговування систем автоматизації технологічних процесів на базі типових рішень із використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління. Перевага спеціальності 151 полягає у тому, що студенти отримують найбільш широкий спектр технічних знань, які визначаються впровадженням комп'ютерних систем автоматики і управління в усіх галузях техніки і технологій. Фахівці мають високий рівень комп'ютерної, електротехнічної та системотехнічної підготовки, здатні вирішувати завдання автоматизації діючого виробництва і створення нових систем автоматизації на базі інформаційних технологій.