Стенд інтелектуальних пристроїв пневмоавтоматики FESTO

Система, що побудована за комплексним організаційним принципом для навчання в області пневмоавтоматики. Складається із мобільних і стаціонарних базових модулів, різноманітних монтажних елементів, мобільних і стаціонарних тумбочок, монтажних деталей та відповідного обладнання. До складу стенду також входить ПЛК із спеціалізованим ПЗ, що враховує особливості керування пневмо-автоматичними системами.

Стенд "Система регулювання теплових процесів"

Складається з силового модуля з елементом підігріву. Силовий модуль конструктивно виконаний в окремій шафі. Температура всередині шафи контролюється датчиком опору. Інформація з датчика вводиться в блок регулювання, розроблений на базі контролера М-340. Збурення за температурою, тобто охолодження нагріваючого елемента, здійснюється дискретно за допомогою декількох вентиляторів.

Стенд "Діагностика систем управління"

Стенд дозволяє ознайомитися з будовою навчального контрольно- вимірювального стенда, основними параметри механічної вібрації та їх відношення, сучасною методикою виміру параметрів вібрації, типи первинних перетворювачів їх параметри та принципи роботи. Стенд надає можливість визначити частотний спектр із різних типів сигналів, провести аналіз частотного спектра та використати їх у технічній діагностиці.

Стенд "Автоматизація виробничих процесів"

Застосовується для спеціальності СУА, а також для гірничих інженерів із підземного та відкритого розроблення корисних копалин (ГІП, ГІВ). Заснований на фізичній моделі скіпового підйомника, шафи управління та контролера Micro. Для ручного управління застосовується сенсорний пульт. Завдання стенду – автоматичне управління за програмою руху скіпів із зупинкою на горизонтах. Управління здійснюється за допомогою сенсорного пульта управління, а також із монітора ПОМ біля контролера, дистанційно, за допомогою внутрішньої мережі університету, і через GSM зв`язок.

Пристрій контролю загазованості приміщення

Завдання системи контролю – це визначення ступеня загазованості в спеціальному блоці, конструктивно виконаному у вигляді шафи. Система контролю працює з контролером М-340.

Пристрій контролю електричних параметрів електроспоживання

Завдання стенду – показати роботу елементів АСУЕ, автоматизованих систем управління енергоспоживанням. Виконаний на основі інтелектуального реле Zelio і контролера М-340.

САК фізичною моделлю конвеєра з регулюванням швидкості його руху

Заснований на трьох двигунах, які керуються перетворювачами частоти типу ATV фірми Schneider Electric, один з яких із вбудованим контролером. Загальне управління здійснюється за допомогою контролера М-340. Для завдання управління та зняття інформації застосуються протокол MODBUS.

Керування процесами на основі контролера М-340 та ЕОМ

Призначений для спеціальності СУА, ЕПА, КСМ і використовується для аналізу роботи контролера в якості концентратора системи з розподіленими параметрами.

Система автоматичного управління водопостачання

Завдання стенду – контроль і управління параметрами водопостачання. Оснащений перетворювачем для електроприводу насоса, керованим клапаном, датчиком витрати води і датчиком тиску.